• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.257,72 -1,13/-0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:25:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.257,72   -1,13/-0,09%  |   HNX-INDEX   303,56   +2,15/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   93,27   +0,41/+0,44%  |   VN30   1.278,95   -2,49/-0,19%  |   HNX30   559,74   +5,22/+0,94%
10 Tháng Tám 2022 12:31:54 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS : HNX)
Cập nhật ngày 10/08/2022
12:25:02 CH
8,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,23%)
Tham chiếu
8,10
Mở cửa
7,90
Cao nhất
8,10
Thấp nhất
7,90
Khối lượng
23.900
KLTB 10 ngày
76.990
Cao nhất 52 tuần
18,50
Thấp nhất 52 tuần
5,80
09/08 HBS: Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường 2022 - HNX
09/08 HBS: Thay đổi nhân sự - HNX
04/08 HBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
03/08 HBS: Thay đổi nhân sự - HNX
03/08 HBS: Chủ tịch HĐQT từ nhiệm - HNX
27/07 HBS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
20/07 HBS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
17/06 HBS: Thay đổi nhân sự - HNX
03/06 HBS: Thay đổi nhân sự - HNX
12/05 HBS: Thay đổi nhân sự - HNX
29/04 HBS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 - HNX
25/04 HBS: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
14/04 HBS: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
12/04 HBS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
08/04 HBS: Quyết định của Ban Kiếm soát - HNX
31/03 HBS: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
15/03 HBS: Ngày đăng ký cuối cùng Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường do Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 không còn đủ số lượng thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. - HNX
02/03 HBS: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ - HNX
18/02 HBS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
15/02 HBS: Quyết định của Ban Kiểm Soát về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  229.500 21,10 1,44%
AGR  466.500 12,15 -0,41%
APG  2.316.300 8,48 -1,40%
APS  1.201.500 17,20 0,58%
ART  972.600 5,50 0,00%
BMS  83.300 10,50 -1,87%
BSI  364.100 29,85 0,51%
BVS  153.100 21,80 -1,36%
CSI  60.300 91,00 0,55%
CTS  319.600 21,95 -0,23%