• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.493,03   -7,78/-0,52%  |   HNX-INDEX   458,63   -1,04/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   114,34   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.566,55   -5,91/-0,38%  |   HNX30   764,80   -3,86/-0,50%
27 Tháng Mười Một 2021 10:07:31 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS : HNX)
Cập nhật ngày 26/11/2021
3:01:39 CH
17,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-3,33%)
Tham chiếu
18,00
Mở cửa
18,00
Cao nhất
18,00
Thấp nhất
17,20
Khối lượng
433.500
KLTB 10 ngày
732.220
Cao nhất 52 tuần
18,50
Thấp nhất 52 tuần
2,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Loan
Thành viên HĐQT Trần Kiên Cường
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Thanh Lan
Thành viên Ban kiểm soát Phạm Thị Sen
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Kim Nguyên
Tổng giám đốc Phan Sỹ Hải
Phó Tổng giám đốc Phạm Hồng Vương
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hà Hải Như
Kế toán trưởng Nguyễn Ngọc Dung
Đại diện công bố thông tin Phạm Hồng Vương