• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 5:32:29 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS : HNX)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
12,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+3,33%)
Tham chiếu
12,00
Mở cửa
12,10
Cao nhất
12,90
Thấp nhất
12,00
Khối lượng
61.000
KLTB 10 ngày
180.560
Cao nhất 52 tuần
18,50
Thấp nhất 52 tuần
4,30
Giá đóng cửa ngày 22/11/2021
17,50 +0,10/+0,57%
Mở cửa 17,40
Cao nhất 18,20
Thấp nhất 17,10
Khối lượng 563.500
Giá điều chỉnh 17,50
Giá quá khứ của HBS
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/11/2021 +0,10 / +0,57% 17,40 18,20 17,10 17,50 17,69 17,50 563.500
19/11/2021 +0,50 / +2,96% 17,20 18,50 16,30 17,40 17,79 17,40 1.182.400
18/11/2021 +1,50 / +9,74% 15,50 16,90 15,30 16,90 16,31 16,90 990.000
17/11/2021 +0,40 / +2,67% 15,00 15,90 14,60 15,40 15,38 15,40 600.000
16/11/2021 -0,80 / -5,06% 15,90 15,90 14,30 15,00 15,18 15,00 683.400
15/11/2021 +1,40 / +9,72% 14,50 15,80 14,30 15,80 15,22 15,80 1.240.700
12/11/2021 +0,80 / +5,88% 13,50 14,50 13,30 14,40 14,02 14,40 493.000
11/11/2021 -0,20 / -1,45% 13,80 14,00 12,80 13,60 13,25 13,60 1.161.151
10/11/2021 -1,00 / -6,76% 14,50 14,70 13,40 13,80 13,89 13,80 1.437.800
09/11/2021 -0,10 / -0,67% 14,90 15,20 14,30 14,80 14,58 14,80 682.600
08/11/2021 +1,00 / +7,19% 13,90 15,10 13,50 14,90 14,24 14,90 1.397.400
05/11/2021 -0,30 / -2,11% 14,40 14,40 13,80 13,90 13,98 13,90 518.100
04/11/2021 +1,00 / +7,58% 13,20 14,40 12,80 14,20 13,83 14,20 664.300
03/11/2021 +0,70 / +5,60% 13,00 13,60 12,50 13,20 12,97 13,20 1.537.500
02/11/2021 +0,40 / +3,31% 12,50 13,30 12,40 12,50 12,85 12,50 1.126.500
01/11/2021 0,00 / 0,00% 12,10 12,80 11,70 12,10 12,15 12,10 745.200
29/10/2021 -0,60 / -4,72% 12,50 12,60 12,10 12,10 12,32 12,10 186.900
28/10/2021 +0,20 / +1,60% 12,50 13,20 12,30 12,70 12,70 12,70 194.200
27/10/2021 +0,10 / +0,81% 12,30 12,50 12,10 12,50 12,36 12,50 87.800
26/10/2021 -0,10 / -0,80% 12,30 12,50 12,00 12,40 12,19 12,40 188.100
25/10/2021 -0,10 / -0,79% 12,60 13,50 12,20 12,50 12,72 12,50 96.800
22/10/2021 -0,40 / -3,08% 14,20 14,30 12,60 12,60 13,17 12,60 189.100
21/10/2021 +1,10 / +9,24% 12,10 13,00 12,10 13,00 12,72 13,00 515.300
20/10/2021 +0,30 / +2,59% 11,70 12,00 11,60 11,90 11,77 11,90 126.700
19/10/2021 -0,10 / -0,85% 11,80 11,90 11,60 11,60 11,69 11,60 115.300
18/10/2021 +0,10 / +0,86% 11,30 11,80 11,30 11,70 11,62 11,70 129.300
15/10/2021 0,00 / 0,00% 11,60 11,70 11,50 11,60 11,62 11,60 72.100
14/10/2021 +0,30 / +2,65% 11,30 11,60 11,30 11,60 11,44 11,60 79.400
13/10/2021 -0,30 / -2,59% 11,60 11,60 11,30 11,30 11,43 11,30 46.200
12/10/2021 0,00 / 0,00% 11,60 11,90 11,50 11,60 11,63 11,60 63.300