• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
20 Tháng Tám 2022 11:41:46 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS : HNX)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:05 CH
7,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,30%)
Tham chiếu
7,70
Mở cửa
7,70
Cao nhất
7,70
Thấp nhất
7,60
Khối lượng
21.000
KLTB 10 ngày
69.320
Cao nhất 52 tuần
18,50
Thấp nhất 52 tuần
5,80
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 7,14%
Sở hữu nước ngoài 0,13%
Sở hữu khác 92,73%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Ngọc Quân --- 8.000.000 24,24% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hải --- 5.000.000 15,15% 31/12/2021
Lê Duy Phúc --- 4.300.000 13,03% 31/12/2021
Lê Thị Thanh Nhàn --- 4.300.000 13,03% 31/12/2021
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội --- 1.251.000 3,79% 31/12/2021
Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH --- 1.105.600 3,35% 31/12/2021
Trần Quang Đại --- 500.000 1,52% 08/01/2020
Nguyễn Thị Loan --- 3.730 0,01% 30/06/2022