• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.242,75 +11,09/+0,90%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:10:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.242,75   +11,09/+0,90%  |   HNX-INDEX   294,65   +0,87/+0,30%  |   UPCOM-INDEX   83,82   +0,81/+0,98%  |   VN30   1.268,86   +15,60/+1,24%  |   HNX30   450,25   +2,02/+0,45%
12 Tháng Tư 2021 11:13:12 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM : HOSE)
Cập nhật ngày 12/04/2021
11:10:03 SA
33,85 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,15 (+0,45%)
Tham chiếu
33,70
Mở cửa
34,15
Cao nhất
34,20
Thấp nhất
33,55
Khối lượng
2.440.800
KLTB 10 ngày
3.738.630
Cao nhất 52 tuần
34,50
Thấp nhất 52 tuần
15,05
09/04 HCM: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
09/04 HCM: Link công bố báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
07/04 HCM: 52% cổ đông HSC tán thành phương án tăng vốn điều lệ 50% - Người đồng hành
01/04 HCM: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
01/04 HCM: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
31/03 HCM: Thông báo về việc Thành viên HĐQT xin từ nhiệm - HOSE
26/03 HCM: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận đóng cửa chi nhánh và thu hồi các quyết định chấp thuận thành lập các phòng giao dịch - HOSE
25/03 HCM: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và thay đổi địa điểm chi nhánh Hoàn Kiếm - HOSE
24/03 VND: VNDirect giao dịch ngày cuối cùng trên HoSE vào 30/3, bán xong 6 triệu cổ phiếu quỹ - Người đồng hành
10/03 HCM: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
08/03 Quy định mới khiến doanh nghiệp hết đường 'buôn' cổ phiếu quỹ - Người đồng hành
05/03 HCM: Thông báo nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT - HOSE
26/02 HCM: HSC chào bán cổ phiếu tăng vốn 50%, giá 14.000 đồng/cp - Người đồng hành
26/02 HCM: Thông báo về tài liệu và thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
28/01 HCM: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - HOSE
28/01 HCM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 - HOSE
28/01 HCM: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
27/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Nghiêm Xuân Bắc - HOSE
27/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Cộng Hưởng - HOSE
27/01 HCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Phi thuyền Đầu tư - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  1.738.600 10,60 2,91%
AGR  801.000 12,25 0,00%
APG  1.818.700 10,20 4,08%
APS  3.163.100 11,50 7,48%
ART  9.387.500 10,20 0,00%
BMS  26.200 9,50 11,76%
BSI  944.200 15,55 -0,32%
BVS  487.200 25,40 0,00%
CSI  0 15,50 0,00%
CTS  953.700 17,30 1,76%