• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 3:28:20 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
53,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,50 (+2,87%)
Tham chiếu
52,20
Mở cửa
52,80
Cao nhất
54,10
Thấp nhất
52,40
Khối lượng
4.207.700
KLTB 10 ngày
4.716.120
Cao nhất 52 tuần
58,20
Thấp nhất 52 tuần
20,15
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Johan Nyvene
Phó Chủ tịch HĐQT Lê Anh Minh
Thành viên HĐQT Nguyễn Hồng Văn
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hoàng Lan
Thành viên HĐQT Lê Hoàng Anh
Thành viên HĐQT Trần Quốc Tú
Thành viên HĐQT Andrew Colin Vallis
Trưởng ban kiểm soát Phạm Nghiêm Xuân Bắc
Thành viên Ban kiểm soát Đặng Nguyệt Minh
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Thu Thanh
Tổng giám đốc Trịnh Hoài Giang
Giám đốc Hoàng Công Tuấn
Giám đốc Nguyễn Anh Xuân Trang
Giám đốc Fiachra Mac Cana
Giám đốc Bạch Quốc Vinh
Giám đốc Johan Kruimer
Giám đốc tài chính Lâm Hữu Hổ
Kế toán trưởng Lâm Hữu Hổ
Đại diện công bố thông tin Lê Anh Quân