• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 1:51:57 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
53,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,50 (+2,87%)
Tham chiếu
52,20
Mở cửa
52,80
Cao nhất
54,10
Thấp nhất
52,40
Khối lượng
4.207.700
KLTB 10 ngày
4.716.120
Cao nhất 52 tuần
58,20
Thấp nhất 52 tuần
20,15
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 28,61%
Sở hữu nước ngoài 47,15%
Sở hữu khác 24,24%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dragon Capital Markets Ltd --- 91.650.556 29,96% 31/12/2019
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh --- 72.975.180 23,86% 28/12/2020
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Ltd --- 10.851.334 3,55% 17/07/2020
KIM Vietnam Growth Equity Fund --- 5.920.650 1,94% 21/11/2018
KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund --- 1.354.600 0,44% 21/11/2018
PXP Vietnam Smaller Companies Fund Ltd --- 1.324.675 0,43% 17/07/2020
Johan Nyvene Chủ tịch HĐQT 1.090.020 0,36% 07/06/2021
Trịnh Hoài Giang Tổng giám đốc 943.351 0,31% 31/12/2020
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh --- 840.418 0,27% 09/09/2020
Lê Công Thiện --- 591.091 0,19% 31/12/2019
Lâm Hữu Hổ Kế toán trưởng 478.789 0,16% 31/12/2020
KITMC Worldwde China Vietnam Fund --- 449.680 0,15% 21/11/2018
CTCP Cộng Hưởng --- 380.030 0,12% 12/07/2021
Phạm Nghiêm Xuân Bắc Trưởng ban kiểm soát 250.000 0,08% 12/07/2021
Lê Anh Quân Đại diện công bố thông tin 196.800 0,06% 31/12/2020
KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund --- 141.100 0,05% 21/11/2018
Lê Anh Minh Phó Chủ tịch HĐQT 102.592 0,03% 31/12/2020
KITMC Worldwide Vietnam Fund 2 --- 100.000 0,03% 21/11/2018
Thân Thị Thu Dung --- 60.345 0,02% 31/12/2020
Đỗ Hùng Việt --- 41.924 0,01% 31/12/2020
Võ Văn Châu --- 40.418 0,01% 31/12/2020
KITMC Vietnam Growth Fund --- 30.000 0,01% 21/11/2018
Trương Ngọc Quỳnh Tiên --- 13.500 0,00% 31/12/2018
Đoàn Văn Hinh --- 10.935 0,00% 31/12/2020
Đỗ Trí Đức --- 970 0,00% 31/12/2020