• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.391,63 +6,23/+0,45%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.391,63   +6,23/+0,45%  |   HNX-INDEX   397,81   +1,93/+0,49%  |   UPCOM-INDEX   101,88   +0,96/+0,95%  |   VN30   1.482,62   +5,65/+0,38%  |   HNX30   623,93   +3,53/+0,57%
26 Tháng Mười 2021 9:44:50 CH - Mở cửa
CTCP Hãng Sơn Đông Á (HDA : HNX)
Cập nhật ngày 26/10/2021
3:01:47 CH
25,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
25,60
Mở cửa
25,60
Cao nhất
25,60
Thấp nhất
25,10
Khối lượng
82.200
KLTB 10 ngày
126.510
Cao nhất 52 tuần
26,10
Thấp nhất 52 tuần
7,50
06/10 HDA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 - HNX
19/09 HDA: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
10/09 HDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
06/09 HDA: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC bán niên năm 2021 trước và sau kiểm toán - HNX
06/09 HDA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
06/09 HDA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
05/09 HDA: Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Hãng Sơn Đông Á - HNX
17/08 HDA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
11/08 HDA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HNX
02/08 HDA: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
02/08 HDA: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
30/07 HDA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
30/07 HDA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
26/07 HDA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HNX
26/07 HDA: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
27/05 HDA: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
10/05 HDA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
10/05 HDA: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC riêng Quý 1.2021 - HNX
10/05 HDA: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
27/04 HDA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  34.600 19,10 1,33%
ACE  900 42,30 0,95%
ADP  2.800 26,50 0,38%
BCA  319.400 15,10 -0,66%
BCC  2.334.600 25,20 -2,70%
BDT  8.000 30,40 -5,30%
BHC  0 3,30 0,00%
BMF  200 25,60 0,00%
BMP  156.900 56,90 2,89%
BT6  0 4,00 0,00%