• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 6:40:59 SA - Mở cửa
CTCP Hãng Sơn Đông Á (HDA : HNX)
Cập nhật ngày 22/09/2021
3:04:18 CH
23,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,42%)
Tham chiếu
24,00
Mở cửa
24,00
Cao nhất
24,10
Thấp nhất
23,70
Khối lượng
87.100
KLTB 10 ngày
126.440
Cao nhất 52 tuần
24,50
Thấp nhất 52 tuần
7,50
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Mai Anh Tám
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hương
Thành viên HĐQT An Hà My
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Sơn
Thành viên HĐQT Đỗ Trần Mai
Trưởng ban kiểm soát Bùi Thị Thanh Nam
Thành viên Ban kiểm soát Hoàng Trung Kiên
Thành viên Ban kiểm soát Lê Thị Thoa
Tổng giám đốc Nguyễn Văn Sơn
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Quyền
Kế toán trưởng Hoàng Văn Tuân
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Văn Sơn