• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 2:58:03 CH - Mở cửa
CTCP Hãng Sơn Đông Á (HDA : HNX)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:02:50 CH
24,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
24,10
Mở cửa
24,00
Cao nhất
24,20
Thấp nhất
23,80
Khối lượng
110.700
KLTB 10 ngày
122.120
Cao nhất 52 tuần
24,50
Thấp nhất 52 tuần
7,50
HDA - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
12/08/2020 Lê Như Ngọc --- Mua 1.000.000 Biểu đồ
17/07/2020 Lê Như Ngọc --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
19/05/2020 Nguyễn Quốc Quyền Phó Tổng giám đốc Mua 251.900 Biểu đồ
20/04/2020 Nguyễn Quốc Quyền Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 700.000 Biểu đồ
09/04/2020 Nguyễn Quốc Quyền Phó Tổng giám đốc Mua 0 Biểu đồ
12/03/2020 Nguyễn Quốc Quyền Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 700.000 Biểu đồ
29/11/2019 Nguyễn Việt Linh --- Bán 86.100 Biểu đồ
15/11/2019 Nguyễn Việt Linh --- Mua 121.300 Biểu đồ
11/07/2018 Nguyễn Quốc Quyền Phó Tổng giám đốc Mua 575.000 Biểu đồ
14/06/2018 Nguyễn Quốc Quyền Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 575.000 Biểu đồ
29/12/2017 Lê Như Ngọc --- Mua 214.000 Biểu đồ
30/11/2017 Lê Như Ngọc --- Đăng ký mua 300.000 Biểu đồ
28/04/2017 Nguyễn Xuân Trường --- Bán 1.043.000 Biểu đồ
18/04/2017 Nguyễn Xuân Trường --- Bán 560.000 Biểu đồ
15/12/2016 Nguyễn Xuân Trường --- Mua 90.000 Biểu đồ
18/10/2016 Nguyễn Xuân Trường --- Mua 80.000 Biểu đồ
12/01/2016 Mai Anh Tám Chủ tịch HĐQT Mua 0 Biểu đồ
16/12/2015 Mai Anh Tám Chủ tịch HĐQT Mua 216.300 Biểu đồ
15/12/2015 Mai Anh Tám Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
27/02/2014 Hoàng Trung Kiên Thành viên Ban kiểm soát Mua 0 Biểu đồ