• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
20 Tháng Chín 2021 4:13:36 CH - Mở cửa
CTCP Hãng Sơn Đông Á (HDA : HNX)
Cập nhật ngày 20/09/2021
3:02:01 CH
23,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,83%)
Tham chiếu
24,10
Mở cửa
24,00
Cao nhất
24,30
Thấp nhất
23,90
Khối lượng
195.200
KLTB 10 ngày
128.350
Cao nhất 52 tuần
24,50
Thấp nhất 52 tuần
7,50
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 100,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Như Ngọc --- 1.214.000 10,56% 30/06/2021
Mai Anh Tám Chủ tịch HĐQT 960.327 8,35% 30/06/2021
Nguyễn Quốc Quyền Phó Tổng giám đốc 826.900 7,19% 30/06/2021
Nguyễn Việt Linh --- 518.900 4,51% 06/12/2019
Nguyễn Văn Sơn Tổng giám đốc 517.000 4,50% 30/06/2021
Hoàng Trung Kiên Thành viên Ban kiểm soát 72.374 0,63% 30/06/2021
Bùi Duy Dương --- 56.400 0,49% 30/06/2021
Đỗ Trần Mai Thành viên HĐQT 53.624 0,47% 30/06/2021
Nguyễn Khắc Dũng --- 49.500 0,43% 30/06/2021
Nguyễn Văn Long --- 40.500 0,35% 30/06/2021
Nguyễn Thị Loan --- 13.500 0,12% 30/06/2021
Lê Thị Thoa Thành viên Ban kiểm soát 9.286 0,08% 30/06/2021
Trần Thị Thu Hiền --- 6.551 0,06% 30/06/2021
Hoàng Văn Tuân Kế toán trưởng 6.435 0,06% 30/06/2021
Hoàng Văn Tứ --- 3.375 0,03% 30/06/2021
Nguyễn Thị Lan Anh --- 2.700 0,02% 30/06/2021
Lê Quang Thái --- 237 0,00% 30/06/2021