• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 4:49:12 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB : HOSE)
Cập nhật ngày 22/10/2021
2:53:12 CH
24,55 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,20%)
Tham chiếu
24,60
Mở cửa
25,00
Cao nhất
25,10
Thấp nhất
24,55
Khối lượng
2.476.900
KLTB 10 ngày
2.659.520
Cao nhất 52 tuần
37,90
Thấp nhất 52 tuần
20,20
22/10 HDB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Địa ốc Phú Long - HOSE
22/10 HDB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Khắc Dũng - HOSE
21/10 HDB: Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Phòng giao dịch Sông Hinh - HOSE
20/10 HDB: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành ESOP - HOSE
20/10 HDB: Quyết định của HĐQT về việc phát hành trái phiếu lần 3 năm 2021 - HOSE
18/10 HDB: Quyết định của HĐQT về việc thông qua nguyên tắc cấp hạn mức thẻ tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp là người liên quan HDBank - HOSE
13/10 HDB: HDBank thực hiện 82% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng - Người đồng hành
12/10 HDB: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu quốc tế để tăng vốn cấp 2 - HOSE
11/10 HDB: Thông báo thay đổii địa điểm Phòng giao dịch Tây Sài Gòn - HOSE
08/10 HDB: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - HOSE
01/10 HDB: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
29/09 HDB: Quyết định của HĐQT về hạn mức tín dụng đối với bên có liên quan - HOSE
21/09 HDB: Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu - HOSE
17/09 HDB: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
16/09 HDB: Thông báo về việc thay đổi địa điểm phòng Giao dịch Đắk Hà - HOSE
15/09 HDB: Proparco cấp 50 triệu USD cho HDBank để hỗ trợ các dự án xanh - Người đồng hành
08/09 HDB: Quyết định của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên liên quan - HOSE
31/08 HDBank muốn phát hành 40 triệu cổ phiếu ESOP - Người đồng hành
31/08 HDB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
31/08 HDB: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  938.000 21,00 -0,47%
ACB  3.827.100 31,60 -0,47%
BAB  43.900 21,60 -0,46%
BID  1.054.900 39,30 -0,51%
BVB  3.579.600 20,40 -2,86%
CTG  4.273.800 29,65 -0,34%
EIB  168.200 23,40 0,86%
EVF  765.200 17,40 1,75%
KLB  287.700 23,50 0,00%