• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.339,31 +14,32/+1,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:54 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.339,31   +14,32/+1,08%  |   HNX-INDEX   356,03   +3,02/+0,86%  |   UPCOM-INDEX   96,01   +0,25/+0,26%  |   VN30   1.451,12   +11,92/+0,83%  |   HNX30   571,61   +8,43/+1,50%
28 Tháng Chín 2021 9:33:01 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB : HOSE)
Cập nhật ngày 28/09/2021
2:59:39 CH
25,45 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,20%)
Tham chiếu
25,50
Mở cửa
25,50
Cao nhất
25,60
Thấp nhất
25,25
Khối lượng
3.032.800
KLTB 10 ngày
1.959.500
Cao nhất 52 tuần
37,90
Thấp nhất 52 tuần
20,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/09/2021 -0,05/-0,20% 25,50 25,60 25,25 25,45 25,37 25,45 3.032.800
27/09/2021 0,00 / 0,00% 25,60 25,95 25,50 25,50 25,74 25,50 2.164.500
24/09/2021 +0,10/+0,39% 25,45 25,65 25,30 25,50 25,46 25,50 1.608.800
23/09/2021 -0,05/-0,20% 25,50 25,65 25,20 25,40 25,41 25,40 1.697.000
22/09/2021 -0,10/-0,39% 25,55 25,55 25,10 25,45 25,44 25,45 1.509.200
21/09/2021 -0,15/-0,58% 25,65 25,65 25,30 25,55 25,50 25,55 1.870.000
20/09/2021 +0,25/+0,98% 25,80 26,00 25,70 25,70 25,85 25,70 1.862.600
17/09/2021 +0,35/+1,39% 25,20 25,45 25,20 25,45 25,39 25,45 3.111.500
16/09/2021 +0,35/+1,41% 25,00 25,20 24,80 25,10 25,00 25,10 1.698.800
15/09/2021 -0,05/-0,20% 24,80 25,00 24,70 24,75 24,87 24,75 1.936.900
14/09/2021 -0,40/-1,59% 25,10 25,45 24,80 24,80 25,06 24,80 2.116.200
13/09/2021 -0,70/-2,70% 25,95 25,95 25,20 25,20 25,48 25,20 3.080.800
10/09/2021 -0,50/-1,89% 26,30 26,40 25,90 25,90 26,03 25,90 2.605.000
09/09/2021 -0,35/-1,31% 26,60 26,75 26,10 26,40 26,32 26,40 1.965.900
08/09/2021 +0,05/+0,19% 27,00 27,00 26,60 26,75 26,80 26,75 2.319.700
07/09/2021 +0,35/+1,33% 26,60 26,70 26,35 26,70 26,55 26,70 1.952.300
06/09/2021 +0,70/+2,73% 25,70 26,60 25,65 26,35 26,07 26,35 4.075.800
01/09/2021 -0,30/-1,16% 25,90 26,30 25,60 25,65 25,87 25,65 3.120.000
31/08/2021 -0,75/-2,81% 26,70 26,75 25,95 25,95 26,30 25,95 1.949.100
30/08/2021 +0,20/+0,75% 26,60 26,75 26,45 26,70 26,60 26,70 2.303.422