• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 6:31:17 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
25,45 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,35 (+1,39%)
Tham chiếu
25,10
Mở cửa
25,20
Cao nhất
25,45
Thấp nhất
25,20
Khối lượng
3.111.500
KLTB 10 ngày
2.245.750
Cao nhất 52 tuần
37,90
Thấp nhất 52 tuần
20,20
HDB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
12/03/2021 Nguyễn Hồng Nga --- Bán 24.750 Biểu đồ
26/02/2021 Nguyễn Hồng Nga --- Đăng ký bán 24.750 Biểu đồ
09/02/2021 Nguyễn Hồng Nga --- Bán 0 Biểu đồ
15/01/2021 Nguyễn Hồng Nga --- Đăng ký bán 24.750 Biểu đồ
30/12/2020 CTCP Địa ốc Phú Long --- Đăng ký bán 15.338.452 Biểu đồ
30/12/2020 Phạm Khắc Dũng --- Mua 15.338.452 Biểu đồ
30/12/2020 CTCP Địa ốc Phú Long --- Bán 15.338.452 Biểu đồ
30/12/2020 Phạm Khắc Dũng --- Đăng ký mua 15.338.452 Biểu đồ
28/12/2020 Nguyễn Hoản --- Bán 24.110 Biểu đồ
16/07/2020 CTCP Sovico --- Mua 2.552.070 Biểu đồ
17/06/2020 CTCP Sovico --- Đăng ký mua 2.552.070 Biểu đồ
09/06/2020 CTCP Sovico --- Mua 2.000.000 Biểu đồ
19/05/2020 Nguyễn Hữu Đặng Phó Chủ tịch HĐQT Mua 0 Biểu đồ
19/05/2020 Phạm Văn Đẩu Giám đốc tài chính Mua 0 Biểu đồ
12/05/2020 CTCP Sovico --- Đăng ký mua 4.552.070 Biểu đồ
29/04/2020 CTCP Sovico --- Mua 5.447.930 Biểu đồ
29/04/2020 Trần Hoài Nam Phó Tổng giám đốc Mua 500.000 Biểu đồ
20/04/2020 Phạm Văn Đẩu Giám đốc tài chính Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
20/04/2020 Nguyễn Hữu Đặng Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
03/04/2020 Trần Hoài Nam Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ