• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.257,72 -1,13/-0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:35:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.257,72   -1,13/-0,09%  |   HNX-INDEX   303,56   +2,15/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   93,27   +0,41/+0,44%  |   VN30   1.278,95   -2,49/-0,19%  |   HNX30   559,74   +5,22/+0,94%
10 Tháng Tám 2022 12:36:28 CH - Mở cửa
CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM : UPCOM)
Cập nhật ngày 10/08/2022
12:35:01 CH
11,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
11,40
Mở cửa
11,40
Cao nhất
11,40
Thấp nhất
11,40
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
21,90
Thấp nhất 52 tuần
9,50
01/08 HEM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
01/08 HEM: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ) - HNX
01/08 HEM: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
06/07 HEM: HEM đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam - HNX
24/06 HEM: Thay đổi nhân sự - HNX
23/06 HEM: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
23/06 HEM: Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 - HNX
16/05 HEM: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
10/05 HEM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
10/05 HEM: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
01/05 HEM: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
01/05 HEM: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ) - HNX
19/04 HEM: Thay đổi nhân sự - HNX
19/04 HEM: Thay đổi nhân sự - HNX
19/04 HEM: Thay đổi nhân sự - HNX
19/04 HEM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
19/04 HEM: Ông Bùi Quang Vinh có Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội. - HNX
12/04 HEM: Thay đổi nhân sự - HNX
12/04 HEM: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Báo cáo danh sách ưng viên Ban kiểm soát hợp lệ. - HNX
12/04 HEM: Quyết định của HĐQT về ban hành quy chế Công bố thông tin của CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AME  10.600 10,60 -2,75%
BTH  0 9,50 0,00%
CAV  200 55,50 0,91%
CJC  0 28,10 0,00%
DDG  401.200 38,70 -0,51%
DHP  0 10,30 0,00%
EMG  0 12,60 0,00%
GEE  37.900 32,00 2,56%
GEX  7.467.400 24,60 1,65%