• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
27 Tháng Giêng 2022 7:03:53 CH - Mở cửa
CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM : UPCOM)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
14,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-3,36%)
Tham chiếu
14,90
Mở cửa
15,00
Cao nhất
15,00
Thấp nhất
14,40
Khối lượng
500
KLTB 10 ngày
110
Cao nhất 52 tuần
21,90
Thấp nhất 52 tuần
12,20
17/01 HEM: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
08/11 HEM: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn - HNX
04/11 HEM: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
04/11 HEM: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
02/11 HEM: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
19/08 HEM: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
19/08 HEM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
19/08 HEM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
30/07 HEM: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
30/07 HEM: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
05/07 HEM: Thay đổi nhân sự - HNX
05/07 HEM: Công bố thông tin Công ty kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 cho HEM - HNX
02/06 HEM: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. - HNX
01/06 HEM: CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội đã bán 155.631 cổ phiếu quỹ - HNX
07/05 HEM: Đăng ký bán 155.631 cổ phiếu quỹ - HNX
04/05 HEM: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
28/04 HEM: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
23/04 HEM: Thay đổi nhân sự - HNX
23/04 HEM: Thay đổi nhân sự - HNX
23/04 HEM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AME  21.100 11,80 -7,09%
BTH  0 18,50 0,00%
CAV  1.000 59,80 1,18%
CJC  100 11,10 -5,93%
DDG  240.400 33,00 0,61%
DHP  0 12,00 0,00%
EMG  0 14,00 0,00%
GEX  7.154.000 35,25 0,71%
HLS  0 19,00 0,00%