• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 6:30:20 CH - Mở cửa
CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà (HFX : UPCOM)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
6,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
6,60
Mở cửa
6,60
Cao nhất
6,60
Thấp nhất
6,60
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
6,70
Thấp nhất 52 tuần
1,40
23/05 HFX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
25/04 HFX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
03/04 HFX: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) - HNX
03/04 HFX: Giải trình ý kiến kiểm toán - HNX
03/04 HFX: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
27/01 HFX: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
27/01 HFX: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
02/11 HFX: Thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom - HNX
27/10 HFX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 - HNX
12/08 HFX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
29/07 HFX: Thông báo về việc bổ sung lí do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM - HNX
04/06 HFX: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
24/05 HFX: Giải trình lỗi soạn thảo văn bản trên BCTC hợp nhất năm 2020 - HNX
20/05 HFX: BCTC Hợp Nhất năm 2020 - HNX
28/04 HFX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
13/04 HFX: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
13/04 HFX: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính - HNX
15/01 HFX: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
06/07 HFX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
02/06 HFX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  0 13,20 0,00%
AMD  1.883.400 2,99 2,40%
AST  9.800 57,90 0,00%
BSC  0 14,40 0,00%
BTT  1.900 45,50 -3,19%
CEN  233.500 10,50 -2,78%
CMV  8.400 12,55 -3,46%
DGW  934.100 63,50 -0,63%
FRT  1.912.900 88,80 -2,63%
GCB  0 17,70 0,00%