• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 4:21:20 SA - Mở cửa
CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà (HFX : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
6,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
6,30
Mở cửa
6,30
Cao nhất
6,30
Thấp nhất
6,30
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
6,70
Thấp nhất 52 tuần
1,40
HFX - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
19/03/2013 Bùi Thị Thu Hà Thành viên HĐQT Mua 0 Biểu đồ
11/03/2013 Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch HĐQT Mua 0 Biểu đồ
04/03/2013 Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch HĐQT Mua 0 Biểu đồ
19/02/2013 Bùi Thị Thu Hà Thành viên HĐQT Đăng ký mua 45.000 Biểu đồ
11/02/2013 Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 40.000 Biểu đồ
04/02/2013 Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 4.000 Biểu đồ
16/01/2013 Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch HĐQT Mua 30.100 Biểu đồ
15/11/2012 Bùi Thị Thu Hà Thành viên HĐQT Mua 0 Biểu đồ
18/10/2012 Bùi Thị Thu Hà Thành viên HĐQT Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
17/10/2012 Bùi Thị Thu Hà Thành viên HĐQT Mua 15.000 Biểu đồ
01/10/2012 Bùi Thị Thu Hà Thành viên HĐQT Mua 0 Biểu đồ
05/09/2012 Bùi Thị Thu Hà Thành viên HĐQT Mua 6.800 Biểu đồ
03/09/2012 Bùi Thị Thu Hà Thành viên HĐQT Đăng ký mua 60.000 Biểu đồ
18/01/2012 Trần Lan Hương --- Bán 0 Biểu đồ
18/01/2012 Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch HĐQT Mua 0 Biểu đồ
21/12/2011 Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 10.000 Biểu đồ
21/12/2011 Trần Lan Hương --- Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ
08/12/2011 Trần Lan Hương --- Bán 10.000 Biểu đồ