• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 5:58:32 SA - Mở cửa
CTCP Hoàng Hà (HHG : HNX)
Cập nhật ngày 03/12/2021
3:02:52 CH
7,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-3,80%)
Tham chiếu
7,90
Mở cửa
8,30
Cao nhất
8,40
Thấp nhất
7,50
Khối lượng
2.137.400
KLTB 10 ngày
1.849.550
Cao nhất 52 tuần
8,40
Thấp nhất 52 tuần
1,20
26/11 HHG: Nguyễn Hữu Hoan - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 600.000 CP - HNX
12/11 HHG: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
08/11 HHG: Phạm Thị Loan - Kế toán trưởng - đã bán 1.083.336 CP - HNX
27/10 HHG: Phạm Thị Loan - Kế toán trưởng - đăng ký bán 1.083.336 CP - HNX
25/10 HHG: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
11/10 HHG: Lưu Huy Hoàng - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.367.300 CP - HNX
22/09 HHG: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
10/09 HHG: Lưu Huy Hoàng - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1.367.300 CP - HNX
21/08 HHG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
18/08 HHG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
02/08 HHG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
22/07 HHG: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
21/07 HHG: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
18/06 HHG: Lưu Thị Uyên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 27.800 CP - HNX
04/06 HHG: Nguyễn Hữu Hoan - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP - HNX
02/06 HHG: Lưu Thị Uyên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 25.900 CP - HNX
01/06 HHG: Lưu Thị Uyên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 74.100 CP - HNX
27/05 HHG: Đinh Văn Thọ - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 120.000 CP - HNX
25/05 HHG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
21/05 HHG: Thông báo dừng chốt danh sách cổ đông ngày 7/6/21 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACV  19.700 80,00 -0,25%
ASG  53.100 29,70 0,00%
BLN  500 13,00 -14,47%
BSG  900 9,80 6,52%
BXT  0 10,60 0,00%
CAG  34.900 24,20 0,41%
CIA  30.400 14,20 -2,07%
CLL  11.900 34,10 -0,58%
DL1  2.838.700 13,00 -6,47%
DNL  0 20,00 0,00%