• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.424,40 +1,38/+0,10%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:55:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.424,40   +1,38/+0,10%  |   HNX-INDEX   406,84   +2,47/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   103,17   +0,50/+0,49%  |   VN30   1.517,71   +1,25/+0,08%  |   HNX30   649,00   +8,95/+1,40%
28 Tháng Mười 2021 9:56:35 SA - Mở cửa
CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP : HOSE)
Cập nhật ngày 28/10/2021
9:55:03 SA
14,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,15 (-1,01%)
Tham chiếu
14,85
Mở cửa
15,00
Cao nhất
15,00
Thấp nhất
14,70
Khối lượng
102.900
KLTB 10 ngày
515.540
Cao nhất 52 tuần
19,35
Thấp nhất 52 tuần
9,06
27/10 HHP: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của HHP - HOSE
27/10 HHP: Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
22/10 HHP: UBCKNN thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại HHP - HOSE
22/09 HHP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc cân đối lại phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ - HOSE
18/08 HHP: Giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
02/08 HHP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổm phiếu riêng lẻ và phê duyệt giá trị đầu tư thiết bị - HOSE
30/07 HHP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
29/07 HHP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
23/07 HHP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 - HOSE
24/06 HHP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
15/06 HHP: Dự án nghìn tỷ của Giấy Hoàng Hà Hải Phòng gặp khó vì đơn giá xây dựng tăng cao - Người đồng hành
14/06 HHP: Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - HOSE
14/06 HHP: Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành tháng 06/2021 - HOSE
14/06 HHP: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
11/06 HHP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Minh Đức - HOSE
02/06 HHP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Minh Đức - HOSE
18/05 HHP: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
12/05 HHP: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
07/05 HHP: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
04/05 HHP: Giải trình BCTC quý 1/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
DHC  123.300 92,70 -0,64%
GVT  0 107,00 0,00%
HAP  187.400 15,80 -1,25%
SVT  9.300 15,60 0,65%
VID  194.900 11,95 6,70%