• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,29 +8,96/+0,71%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:05:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,29   +8,96/+0,71%  |   HNX-INDEX   305,70   +2,28/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   92,83   -0,01/-0,01%  |   VN30   1.290,96   +10,00/+0,78%  |   HNX30   565,11   +3,09/+0,55%
15 Tháng Tám 2022 11:12:18 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
11:05:03 SA
6,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
6,80
Mở cửa
6,83
Cao nhất
6,86
Thấp nhất
6,79
Khối lượng
389.000
KLTB 10 ngày
1.315.570
Cao nhất 52 tuần
13,25
Thấp nhất 52 tuần
4,86
01/08 HHS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021 - HOSE
26/07 HHS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
19/07 HHS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại NH - HOSE
20/05 HHS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng vay tiền của CTCP Xay dựng Đại Thịnh Vượng - HOSE
29/04 HHS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021 - HOSE
12/04 HHS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 - HOSE
12/04 HHS: Điều lệ công ty sửa đổi - HOSE
12/04 HHS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
06/04 HHS: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ - HOSE
24/03 HHS: Báo cáo thường niên năm 2021 - HOSE
17/03 HHS: Thông báo đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
11/03 HHS: Giải trình biến động KQKD năm 2021 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm 2020 - HOSE
03/03 HHS: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung vào công ty con - HOSE
22/02 HHS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
14/02 HHS: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - HOSE
09/02 HHS: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
07/02 HHS: Giải trình chênh lệch KQKD quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
28/01 HHS: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
20/01 HHS: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
19/01 HHS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CMC  5.300 6,90 0,00%
CTF  112.700 20,30 -0,49%
DAS  0 15,80 0,00%
GGG  0 6,60 0,00%
HAX  395.700 22,95 0,88%
HTL  200 23,75 -0,63%
SVC  1.000 116,40 6,99%
TMT  14.700 20,50 5,13%
VMA  0 5,80 0,00%