• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 9:14:03 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
6,67 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
6,67
Mở cửa
6,62
Cao nhất
6,75
Thấp nhất
6,62
Khối lượng
2.161.600
KLTB 10 ngày
2.768.520
Cao nhất 52 tuần
8,26
Thấp nhất 52 tuần
4,50
10/09 HHS: Lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020 - Người đồng hành
09/09 HHS: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
06/08 HHS: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 - HOSE
30/07 HHS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
02/07 HHS: Sắp chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 12% - Người đồng hành
01/07 HHS: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
28/06 HHS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Hữu Hạ - HOSE
28/06 HHS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - HOSE
22/06 TCH đăng ký mua thỏa thuận 14,8 triệu cổ phiếu HHS từ ông Đỗ Hữu Hạ - Người đồng hành
21/06 HHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - HOSE
21/06 HHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Hữu Hạ - HOSE
18/06 HHS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - HOSE
08/06 HHS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
29/05 TCH dừng mua cổ phiếu HHS - Người đồng hành
28/05 HHS: Thông báo không thực hiện giao dịch mua cổ phiếu HHS của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - HOSE
10/05 HHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - HOSE
29/03 HHS: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
29/03 HHS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
12/03 HHS: Giải trình chênh lệch KQKD năm 2020 so với cùng kỳ năm trước trên BCTC kiểm toán - HOSE
11/03 HHS: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CMC  300 6,10 8,93%
CTF  301.500 20,10 0,00%
DAS  0 15,10 0,00%
GGG  13.900 3,10 14,81%
HAX  325.400 21,30 2,16%
HTL  12.500 20,60 0,00%
SVC  300 70,00 0,00%
TCH  8.268.700 17,20 0,58%
TMT  51.000 13,00 6,56%