• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
18 Tháng Mười 2021 5:50:01 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
7,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,04 (+0,56%)
Tham chiếu
7,16
Mở cửa
7,18
Cao nhất
7,33
Thấp nhất
7,14
Khối lượng
3.064.700
KLTB 10 ngày
3.341.670
Cao nhất 52 tuần
8,26
Thấp nhất 52 tuần
4,50
HHS - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
25/06/2021 CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy --- Mua 14.800.000 Biểu đồ
25/06/2021 CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy --- Đăng ký mua 14.800.000 Biểu đồ
25/06/2021 Đỗ Hữu Hạ Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 14.800.000 Biểu đồ
25/06/2021 Đỗ Hữu Hạ Chủ tịch HĐQT Bán 14.800.000 Biểu đồ
18/06/2021 CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy --- Mua 0 Biểu đồ
27/05/2021 CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy --- Đăng ký mua 14.800.000 Biểu đồ
23/04/2020 CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy --- Mua 25.000.000 Biểu đồ
15/04/2020 CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy --- Bán 25.000.000 Biểu đồ
03/04/2020 CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy --- Đăng ký mua 25.000.000 Biểu đồ
03/04/2020 CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy --- Đăng ký bán 25.000.000 Biểu đồ
23/05/2018 CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy --- Mua 20.000.000 Biểu đồ
09/05/2018 CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy --- Đăng ký mua 20.000.000 Biểu đồ
31/05/2017 Đỗ Hữu Hạ Chủ tịch HĐQT Mua 0 Biểu đồ
03/05/2017 Đỗ Hữu Hạ Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 10.000.000 Biểu đồ
21/04/2017 Đỗ Hữu Hạ Chủ tịch HĐQT Mua 10.000.000 Biểu đồ
07/11/2016 Đỗ Hữu Hạ Chủ tịch HĐQT Bán 0 Biểu đồ
07/11/2016 Nguyễn Thị Hà Thành viên HĐQT Bán 0 Biểu đồ
07/11/2016 Đỗ Thị Huyền Trang --- Bán 0 Biểu đồ
07/11/2016 CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy --- Mua 0 Biểu đồ
10/10/2016 Đỗ Thị Huyền Trang --- Đăng ký bán 2.000.000 Biểu đồ