• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 8:50:46 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS : HOSE)
Cập nhật ngày 21/10/2021
2:53:37 CH
7,52 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,02 (+0,27%)
Tham chiếu
7,50
Mở cửa
7,61
Cao nhất
7,65
Thấp nhất
7,45
Khối lượng
3.612.900
KLTB 10 ngày
3.328.160
Cao nhất 52 tuần
8,26
Thấp nhất 52 tuần
4,50
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 2,80%
Sở hữu khác 97,20%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy --- 140.289.334 51,06% 28/06/2021
Đỗ Thị Liên --- 9.471 0,00% 30/06/2020
Phùng Thị Thu Hương Trưởng ban kiểm soát 2.453 0,00% 30/06/2020
Nguyễn Trọng Cường Thành viên Ban kiểm soát 2.453 0,00% 30/06/2020
Vũ Văn Cảnh --- 1.223 0,00% 30/06/2020
Hồ Thị Xuân Hòa Kế toán trưởng 1.223 0,00% 31/12/2019
Bùi Thị Trà Thành viên Ban kiểm soát 242 0,00% 30/06/2020
Bùi Sỹ Tiến --- 220 0,00% 30/06/2020
Trần Thị Thu Hường --- 21 0,00% 30/06/2020