• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.257,72 -1,13/-0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:45:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.257,72   -1,13/-0,09%  |   HNX-INDEX   303,56   +2,15/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   93,27   +0,41/+0,44%  |   VN30   1.278,95   -2,49/-0,19%  |   HNX30   559,74   +5,22/+0,94%
10 Tháng Tám 2022 11:52:50 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV : HOSE)
Cập nhật ngày 10/08/2022
11:45:02 SA
15,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,64%)
Tham chiếu
15,60
Mở cửa
15,50
Cao nhất
15,90
Thấp nhất
15,30
Khối lượng
1.442.800
KLTB 10 ngày
2.176.730
Cao nhất 52 tuần
28,60
Thấp nhất 52 tuần
10,70
29/07 HHV: Giải trình biến động LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
29/07 HHV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
01/07 HHV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với CTCP XD Đèo Cả - HOSE
23/06 HHV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa công ty và CTCP XD Đèo Cả - HOSE
16/06 HHV: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh - HOSE
09/06 HHV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các hợp đồng/giao dịch về quản lý vận hành, khai thác và bảo dưỡng công trình giao thông với các bên có liên quan - HOSE
09/06 HHV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các hợp đồng/giao dịch thuê tài sản với các bên có liên quan - HOSE
31/05 HHV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng/giao dịch thi công xây dựng với CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - HOSE
31/05 HHV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng/giao dịch mau bán hàng hóa với CTCP Tập đoàn Đèo Cả - HOSE
27/05 HHV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng/giao dịch thuê tài sản với CTCP Đầu tư và XD ICV Việt Nam - HOSE
27/05 HHV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng/giao dịch thuê tài sản với CTCP Tập đoàn Đèo Cả - HOSE
23/05 HHV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 - HOSE
16/05 HHV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng/giao dịch với CTCP Tập đoàn Đèo Cả - HOSE
04/05 HHV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021 - HOSE
29/04 HHV: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT - HOSE
29/04 HHV: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ - HOSE
29/04 HHV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với CTCP BĐS Đèo Cả - HOSE
29/04 HHV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với CTCP Xây dựng Đèo Cả - HOSE
29/04 HHV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với CTCP Tập đoàn Đèo Cả - HOSE
25/04 HHV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACV  11.000 86,20 -0,58%
ASG  100 28,00 1,08%
BLN  100 7,30 -14,12%
BSG  100 11,10 2,78%
CAG  1.700 11,70 -0,85%
CIA  2.200 12,90 -3,73%
CLL  5.000 29,55 0,00%
CVP  0 10,00 0,00%
DL1  487.400 6,90 0,00%
DNL  0 26,40 0,00%