• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
18 Tháng Giêng 2022 8:51:40 CH - Mở cửa
CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS : HNX)
Cập nhật ngày 18/01/2022
3:05:03 CH
31,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,40 (-7,06%)
Tham chiếu
34,00
Mở cửa
31,60
Cao nhất
31,60
Thấp nhất
31,60
Khối lượng
100
KLTB 10 ngày
360
Cao nhất 52 tuần
37,20
Thấp nhất 52 tuần
29,40
03/12 HJS: Thông báo về việc Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường - HNX
16/11 HJS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
08/11 HJS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền đợt3 3/2020 - HNX
07/11 HJS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên - HNX
07/11 HJS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên công ty mẹ - HNX
26/10 HJS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
24/10 HJS: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
24/10 HJS: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
13/09 HJS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
24/08 HJS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2020 - HNX
09/08 HJS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
07/08 HJS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
07/08 HJS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
03/08 HJS: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
02/08 HJS: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
02/08 HJS: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
14/07 HJS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
05/07 HJS: Ký hợp đồng Kiểm toán năm 2021 - HNX
23/06 HJS: Đơn xin từ nhiệm của TV HĐQT - HNX
23/06 HJS: Thay đổi nhân sự - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AVC  1.300 32,00 -3,90%
BHA  100 13,50 -5,59%
BSA  24.800 16,00 -1,84%
BTP  1.100 17,30 -5,72%
CHP  33.000 21,90 0,46%
DNA  0 23,50 0,00%
DNC  0 61,00 0,00%
DNH  0 40,00 0,00%
DRL  500 65,00 -1,52%
DTE  660.600 22,50 -0,44%