• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
29 Tháng Bảy 2021 10:19:43 CH - Mở cửa
CTCP Bao bì Hà Tiên (HKP : UPCOM)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:06 CH
23,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
23,00
Mở cửa
23,00
Cao nhất
23,00
Thấp nhất
23,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
3.280
Cao nhất 52 tuần
23,00
Thấp nhất 52 tuần
3,60
30/06 HKP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang - HNX
21/05 HKP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang - HNX
07/05 HKP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
15/04 HKP: Thay đổi nhân sự - HNX
15/04 HKP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
25/03 HKP: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
24/03 HKP: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
19/03 HKP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
02/03 HKP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
29/01 HKP: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
16/11 HKP: Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
29/05 HKP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
18/05 HKP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
21/04 HKP: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - HNX
27/03 HKP: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
24/03 HKP: Báo cáo tài chính năm 2019 - HNX
10/03 2 cổ phiếu tăng 133% trong hơn một tuần - Người đồng hành
09/03 HKP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
13/02 HKP: Công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 - HNX
10/12 HKP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BAL  0 9,10 0,00%
BBH  0 7,90 0,00%
BBS  0 10,60 0,00%
BPC  51.000 10,00 -1,96%
BTG  0 5,80 0,00%
BXH  0 12,00 0,00%
DAP  0 37,20 0,00%
DPC  100 17,30 0,58%
HBD  0 15,40 0,00%