• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 8:03:03 CH - Mở cửa
CTCP Hữu Liên Á Châu (HLA : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:01 CH
1,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-5,56%)
Tham chiếu
1,80
Mở cửa
1,80
Cao nhất
1,80
Thấp nhất
1,60
Khối lượng
401.200
KLTB 10 ngày
78.340
Cao nhất 52 tuần
2,90
Thấp nhất 52 tuần
0,30
11/11 HLA: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
28/07 HLA: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ý giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
22/01 HLA: Báo cáo tài chính quý I năm 2021 và giải trình - HNX
26/10 HLA: Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 - HNX
13/08 HLA: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Hữu Liên Á Châu (MCK: HLA) - HNX
22/07 HLA: CBTT Báo cáo tài chính quý III năm 2020 - HNX
12/06 HLA: Thay đổi nhân sự - HNX
04/06 HLA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 - HNX
21/04 HLA: CBTT Báo cáo tài chính quý II năm 2020 - HNX
22/01 HLA: Báo cáo tài chính quý I năm 2020 - HNX
25/12 HLA: Báo cáo tài chính năm 2019 - HNX
24/10 HLA: Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 - HNX
24/07 HLA: BCTC quý III năm 2019 - HNX
21/05 HLA: CBTT báo cáo tài chính giữa niên độ - HNX
02/05 HLA: Báo cáo thường niên 2018 - HNX
23/04 HLA: Báo cáo tài chính quý II năm 2019 - HNX
23/01 HLA: Báo cáo tài chính quý I năm 2019 - HNX
08/01 HLA: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - HNX
28/12 HLA: Báo cáo tài chính năm 2018 - HNX
24/10 HLA: Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CKA  200 33,00 2,80%
CKD  0 30,00 0,00%
DFC  100 33,30 14,83%
HMC  39.800 23,00 1,77%
HSV  82.300 11,60 -2,52%
KLM  0 16,00 0,00%
PAS  2.452.300 21,10 8,21%
PEC  1.100 7,40 -1,33%
SHA  44.000 7,34 0,27%