• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.264,95 +31,57/+2,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:35:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.264,95   +31,57/+2,56%  |   HNX-INDEX   315,13   +9,17/+3,00%  |   UPCOM-INDEX   94,41   +1,29/+1,39%  |   VN30   1.308,48   +35,77/+2,81%  |   HNX30   568,87   +23,06/+4,22%
25 Tháng Năm 2022 2:36:31 CH - Mở cửa
CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC : HNX)
Cập nhật ngày 25/05/2022
2:35:02 CH
14,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,71%)
Tham chiếu
14,00
Mở cửa
13,80
Cao nhất
14,70
Thấp nhất
13,80
Khối lượng
1.900
KLTB 10 ngày
9.310
Cao nhất 52 tuần
23,50
Thấp nhất 52 tuần
7,80
28/04 HLC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
25/04 HLC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
14/04 HLC: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
05/04 HLC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
28/03 HLC: Giải trình chênh lệch LN sau thuế: + Giữa BCTC sau kiểm toán năm 2021 và BCTC sau kiểm toán năm 2020 + Chênh lệch LN sau thuế trước và sau kiểm toán BCTC năm 2021 - HNX
28/03 HLC: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
26/01 HLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
26/01 HLC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
21/01 HLC: Báo cáo tài chính quý 4/2021 - HNX
19/01 HLC: THÔNG BÁO "về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022" - HNX
18/01 HLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
10/12 HLC: Than Hà Lầm vững bước về đích kế hoạch năm 2021 - TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
25/10 HLC: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
17/08 HLC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
23/07 HLC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
22/07 HLC: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
16/07 HLC: Thay đổi nhân sự - HNX
30/06 HLC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
30/06 HLC: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 - HNX
22/06 HLC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCB  0 0,40 0,00%
CLM  0 32,00 0,00%
CST  77.900 17,00 0,00%
MDC  13.400 11,20 3,70%
MVB  100 22,00 0,00%
NBC  168.300 15,40 4,05%
TC6  208.400 9,70 3,19%
TDN  78.600 15,10 0,00%
THT  36.100 14,00 0,72%