• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,76 +12,39/+1,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,76   +12,39/+1,01%  |   HNX-INDEX   309,84   -5,60/-1,78%  |   UPCOM-INDEX   94,73   -1,16/-1,21%  |   VN30   1.286,41   +6,86/+0,54%  |   HNX30   541,06   -5,02/-0,92%
18 Tháng Năm 2022 5:33:35 CH - Mở cửa
CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC : HNX)
Cập nhật ngày 18/05/2022
3:05:03 CH
14,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+2,11%)
Tham chiếu
14,20
Mở cửa
14,20
Cao nhất
14,50
Thấp nhất
14,20
Khối lượng
1.600
KLTB 10 ngày
14.330
Cao nhất 52 tuần
23,50
Thấp nhất 52 tuần
7,80
HLC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
01/06/2010 Trần Thị Bích Hồng --- Mua 0 Biểu đồ
04/05/2010 Trần Thị Bích Hồng --- Đăng ký mua 10.000 Biểu đồ
02/05/2009 Chu Duy Hải --- Mua 0 Biểu đồ
30/04/2009 Phạm Công Hương Thành viên HĐQT Mua 0 Biểu đồ
13/04/2009 Chu Duy Hải --- Mua 3.000 Biểu đồ
06/04/2009 Phạm Công Hương Thành viên HĐQT Mua 6.200 Biểu đồ
02/04/2009 Chu Duy Hải --- Đăng ký mua 10.000 Biểu đồ
02/04/2009 Phạm Công Hương Thành viên HĐQT Đăng ký mua 10.000 Biểu đồ