• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 10:20:21 CH - Mở cửa
CTCP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (HMG : UPCOM)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:00:07 CH
8,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
8,60
Mở cửa
8,60
Cao nhất
8,60
Thấp nhất
8,60
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
240
Cao nhất 52 tuần
23,50
Thấp nhất 52 tuần
8,30
09/06 HMG: Thông báo điều chỉnh tỷ lệ ủy quyền đại diện phần vốn của cổ đông lớn (cổ đông chiếm 89,37% vốn điều lệ Công ty) - Các thành viên HĐQT - HNX
07/06 HMG: CBTT Công ty ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC - HNX
24/05 HMG: CBTT về thế chấp tài sản, giao dịch tín dụng, ký hợp đồng hạn mức với Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) - HNX
07/05 HMG: CBTT về thế chấp tài sản, giao dịch tín dụng, ký hợp đồng hạn mức với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - HNX
04/05 HMG: Thay đổi nhân sự - HNX
04/05 HMG: CBTT lần 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (theo đề nghị của CB HNX) - HNX
04/05 HMG: CBTT lần 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (theo đề nghị của CB HNX) - HNX
04/05 HMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
04/05 HMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
15/04 HMG: CBTT bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về xin ý kiến hợp đồng, giao dịch có liên quan - HNX
08/04 HMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
08/04 HMG: CBTT bổ sung thông tin báo cáo tài chính 2020 sau kiểm toán - HNX
02/04 HMG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
25/03 HMG: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
25/03 HMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
25/03 HMG: Thay đổi nhân sự - HNX
25/03 HMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
24/03 HMG: Thay đổi nhân sự - HNX
26/02 HMG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
23/02 HMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BVG  38.300 3,50 -2,78%
DNY  12.000 2,50 13,64%
DTL  7.000 35,10 -0,57%
HMC  203.100 24,50 0,00%
HPG  28.904.400 45,80 -2,97%
HSG  13.506.700 34,95 -3,72%
ITQ  1.049.000 5,10 0,00%
KKC  14.000 30,60 9,29%
KMT  0 9,50 0,00%