• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 8:41:09 SA - Mở cửa
CTCP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL (HMG : UPCOM)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:03:01 CH
10,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
10,50
Mở cửa
10,50
Cao nhất
10,50
Thấp nhất
10,50
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
30
Cao nhất 52 tuần
23,50
Thấp nhất 52 tuần
8,30
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thu Hiền
Thành viên HĐQT Hoàng Ngọc Chiến
Thành viên HĐQT Nguyễn Huy Thành
Thành viên HĐQT Trần Thanh Hương
Thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Việt
Trưởng ban kiểm soát Dương Thị Phương Hiền
Thành viên Ban kiểm soát Hà Thị Thu Hiền
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Anh Đào
Tổng giám đốc Nguyễn Huy Thành
Phó Tổng giám đốc Hoàng Ngọc Chiến
Kế toán trưởng Kiều Thị Thu Hương
Đại diện công bố thông tin Trần Thị Hoa Lý