• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 6:36:17 SA - Mở cửa
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND : UPCOM)
Cập nhật ngày 22/09/2021
3:04:32 CH
18,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+1,67%)
Tham chiếu
18,00
Mở cửa
18,40
Cao nhất
18,40
Thấp nhất
18,00
Khối lượng
37.100
KLTB 10 ngày
75.250
Cao nhất 52 tuần
23,00
Thấp nhất 52 tuần
16,50
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 0,02%
Sở hữu khác 99,98%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP --- 255.000.000 51,00% 30/06/2021
CTCP Nhiệt điện Phả Lại --- 129.850.000 25,97% 31/12/2020
Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC --- 500.000 0,10% 18/08/2021
Nguyễn Thường Quang Đại diện công bố thông tin 60.000 0,01% 03/07/2020
Nguyễn Văn Quyên --- 24.774 0,00% 31/12/2019
Phạm Quốc Toàn Kế toán trưởng 20.000 0,00% 31/12/2019
Tạ Công Hoan Chủ tịch HĐQT 10.000 0,00% 31/12/2019