• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,87 +6,12/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:15:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,87   +6,12/+0,49%  |   HNX-INDEX   302,35   +1,02/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   92,88   +0,56/+0,61%  |   VN30   1.285,03   +8,33/+0,65%  |   HNX30   557,03   +2,79/+0,50%
09 Tháng Tám 2022 12:22:33 CH - Mở cửa
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG : HOSE)
Cập nhật ngày 09/08/2022
12:15:02 CH
6,97 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,28 (+4,19%)
Tham chiếu
6,69
Mở cửa
6,75
Cao nhất
7,08
Thấp nhất
6,70
Khối lượng
6.879.500
KLTB 10 ngày
13.673.090
Cao nhất 52 tuần
14,05
Thấp nhất 52 tuần
4,66
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương
Phó Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức
Thành viên HĐQT Nguyễn Phúc Thịnh
Thành viên HĐQT Trần Bảo Sơn
Thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Phi
Trưởng ban kiểm soát Bùi Minh Khoa
Thành viên Ban kiểm soát Bùi Thị Liễu
Thành viên Ban kiểm soát Đặng Công Trực
Tổng giám đốc Trần Bảo Sơn
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Phi
Giám đốc tài chính Nguyễn Hoàng Phi
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hải Yến
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Hoàng Phi