• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,09 -0,01/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,09   -0,01/0,00%  |   HNX-INDEX   282,35   -1,52/-0,54%  |   UPCOM-INDEX   88,88   -0,13/-0,15%  |   VN30   1.273,40   -0,01/0,00%  |   HNX30   505,97   +0,11/+0,02%
30 Tháng Sáu 2022 1:58:57 SA - Mở cửa
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG : HOSE)
Cập nhật ngày 29/06/2022
3:05:02 CH
5,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,12 (-2,21%)
Tham chiếu
5,42
Mở cửa
5,37
Cao nhất
5,42
Thấp nhất
5,26
Khối lượng
2.885.000
KLTB 10 ngày
3.385.230
Cao nhất 52 tuần
14,05
Thấp nhất 52 tuần
4,66
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
29/06/2022 531.190.637 14.100 31.300 -17.200 74.980 166.070 -91.090
28/06/2022 531.192.737 53.400 0 53.400 290.030 0 290.030
27/06/2022 531.192.437 149.100 3.800 145.300 782.650 19.520 763.130
24/06/2022 531.341.537 42.000 12.000 30.000 216.580 61.340 155.240
23/06/2022 531.367.537 64.500 53.700 10.800 327.580 275.430 52.150
22/06/2022 531.413.937 80.800 0 80.800 419.650 0 419.650
21/06/2022 531.444.737 12.500 16.000 -3.500 59.340 79.680 -20.340
20/06/2022 531.457.237 79.500 15.600 63.900 382.300 78.600 303.700
17/06/2022 531.257.737 1.575.800 50.000 1.525.800 7.951.770 255.000 7.696.770
16/06/2022 532.611.937 10.600 0 10.600 56.770 0 56.770
15/06/2022 532.109.737 42.400 279.000 -236.600 234.380 1.585.840 -1.351.460
14/06/2022 532.141.037 164.700 221.600 -56.900 963.780 1.302.830 -339.050
13/06/2022 532.305.737 74.400 512.800 -438.400 444.630 3.086.500 -2.641.870
10/06/2022 532.365.937 1.058.400 11.100 1.047.300 6.872.320 72.110 6.800.210
09/06/2022 533.316.537 940.300 0 940.300 6.113.100 0 6.113.100
08/06/2022 534.204.037 1.013.700 14.200 999.500 6.540.410 90.820 6.449.590
07/06/2022 535.054.537 11.300 107.800 -96.500 69.680 667.010 -597.330
06/06/2022 535.039.237 1.223.500 52.800 1.170.700 7.584.000 319.910 7.264.090
03/06/2022 536.185.837 6.200 163.200 -157.000 37.720 996.670 -958.950
02/06/2022 536.147.037 37.500 26.600 10.900 237.180 166.430 70.750