• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,67   +1,83/+1,70%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 8:13:55 CH - Mở cửa
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG : HOSE)
Cập nhật ngày 20/01/2022
3:05:03 CH
10,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,15 (+1,48%)
Tham chiếu
10,15
Mở cửa
10,00
Cao nhất
10,35
Thấp nhất
9,48
Khối lượng
14.947.000
KLTB 10 ngày
23.164.080
Cao nhất 52 tuần
14,75
Thấp nhất 52 tuần
6,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
20/01/2022 +0,15/+1,48% 10,00 10,35 9,48 10,30 9,88 10,30 14.947.000
19/01/2022 -0,15/-1,46% 10,30 10,55 10,15 10,15 10,33 10,15 8.627.000
18/01/2022 +0,15/+1,48% 10,05 10,50 10,05 10,30 10,32 10,30 14.383.300
17/01/2022 -0,55/-5,14% 11,00 11,20 10,05 10,15 10,70 10,15 39.538.000
14/01/2022 -0,50/-4,46% 10,45 11,40 10,45 10,70 10,70 10,70 39.916.500
13/01/2022 -0,80/-6,67% 11,20 11,60 11,20 11,20 11,26 11,20 14.718.100
12/01/2022 -0,90/-6,98% 12,65 12,70 12,00 12,00 12,12 12,00 35.829.900
11/01/2022 -0,60/-4,44% 13,50 13,70 12,80 12,90 13,33 12,90 20.233.300
10/01/2022 +0,40/+3,05% 13,00 14,00 13,00 13,50 13,66 13,50 46.155.200
07/01/2022 -0,10/-0,76% 13,20 13,75 13,05 13,10 13,26 13,10 41.192.500
06/01/2022 -0,10/-0,75% 13,40 13,80 13,10 13,20 13,47 13,20 18.179.700
05/01/2022 +0,85/+6,83% 12,60 13,30 12,25 13,30 12,94 13,30 24.486.700
04/01/2022 +0,20/+1,63% 12,40 12,85 12,20 12,45 12,47 12,45 17.423.700
31/12/2021 -0,75/-5,77% 12,90 13,05 12,20 12,25 12,55 12,25 21.576.700
30/12/2021 -0,65/-4,76% 13,60 14,05 12,90 13,00 13,42 13,00 17.047.200
29/12/2021 +0,70/+5,41% 13,00 13,85 12,70 13,65 13,25 13,65 27.937.300
28/12/2021 -0,45/-3,36% 13,10 13,90 12,95 12,95 13,31 12,95 28.422.500
27/12/2021 +0,85/+6,77% 13,40 13,40 12,80 13,40 13,20 13,40 37.624.400
24/12/2021 +0,80/+6,81% 12,55 12,55 12,55 12,55 12,55 12,55 7.124.100
23/12/2021 +0,75/+6,82% 11,30 11,75 11,20 11,75 11,67 11,75 28.189.900