• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 2:08:06 SA - Mở cửa
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG : HOSE)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
5,42 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,03 (+0,56%)
Tham chiếu
5,39
Mở cửa
5,40
Cao nhất
5,57
Thấp nhất
5,31
Khối lượng
2.691.900
KLTB 10 ngày
3.805.250
Cao nhất 52 tuần
14,05
Thấp nhất 52 tuần
4,66
HNG - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
27/05/2022 Đoàn Nguyên Đức Phó Chủ tịch HĐQT Bán 3.000.000 Biểu đồ
04/05/2022 Đoàn Nguyên Đức Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 3.000.000 Biểu đồ
01/03/2022 CTCP Hoàng Anh Gia Lai --- Bán 25.400.000 Biểu đồ
15/02/2022 CTCP Hoàng Anh Gia Lai --- Đăng ký bán 25.400.000 Biểu đồ
10/02/2022 CTCP Hoàng Anh Gia Lai --- Bán 48.118.700 Biểu đồ
17/01/2022 CTCP Hoàng Anh Gia Lai --- Đăng ký bán 48.100.000 Biểu đồ
05/08/2021 CTCP Hoàng Anh Gia Lai --- Bán 0 Biểu đồ
07/07/2021 CTCP Hoàng Anh Gia Lai --- Đăng ký bán 51.500.000 Biểu đồ
05/06/2021 CTCP Hoàng Anh Gia Lai --- Bán 79.870.455 Biểu đồ
07/05/2021 CTCP Hoàng Anh Gia Lai --- Đăng ký bán 80.000.000 Biểu đồ
05/05/2021 Đoàn Nguyên Đức Phó Chủ tịch HĐQT Mua 3.000.000 Biểu đồ
20/04/2021 CTCP Hoàng Anh Gia Lai --- Bán 72.110.085 Biểu đồ
09/04/2021 Đoàn Thị Nguyên Thảo --- Bán 46.900 Biểu đồ
07/04/2021 Đoàn Nguyên Đức Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 3.000.000 Biểu đồ
05/04/2021 Đoàn Thị Nguyên Thảo --- Đăng ký bán 46.900 Biểu đồ
25/03/2021 Đoàn Thị Nguyên Thảo --- Mua 46.900 Biểu đồ
22/03/2021 CTCP Hoàng Anh Gia Lai --- Đăng ký bán 80.000.000 Biểu đồ
02/03/2021 CTCP Hoàng Anh Gia Lai --- Bán 75.000.000 Biểu đồ
10/02/2021 Trần Thị Thu Trang --- Mua 7.000 Biểu đồ
10/02/2021 Trần Thị Thu Trang --- Bán 32.000 Biểu đồ