• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.261,37 +4,62/+0,37%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:25:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.261,37   +4,62/+0,37%  |   HNX-INDEX   302,22   +0,89/+0,30%  |   UPCOM-INDEX   92,83   +0,51/+0,55%  |   VN30   1.283,29   +6,59/+0,52%  |   HNX30   556,97   +2,73/+0,49%
09 Tháng Tám 2022 11:31:13 SA - Mở cửa
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG : HOSE)
Cập nhật ngày 09/08/2022
11:25:01 SA
6,94 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,25 (+3,74%)
Tham chiếu
6,69
Mở cửa
6,75
Cao nhất
7,08
Thấp nhất
6,70
Khối lượng
6.750.400
KLTB 10 ngày
13.660.180
Cao nhất 52 tuần
14,05
Thấp nhất 52 tuần
4,66
Giá đóng cửa ngày 05/01/2021
15,55 +0,65/+4,36%
Mở cửa 15,00
Cao nhất 15,60
Thấp nhất 14,90
Khối lượng 21.700.475
Giá điều chỉnh 15,55
Giá quá khứ của HNG
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
05/01/2021 +0,65 / +4,36% 15,00 15,60 14,90 15,55 15,37 15,55 21.700.475
04/01/2021 +0,35 / +2,41% 14,70 15,10 14,60 14,90 14,77 14,90 16.663.100
31/12/2020 0,00 / 0,00% 14,55 14,65 14,45 14,55 14,54 14,55 9.180.860
30/12/2020 +0,35 / +2,46% 14,50 14,90 14,30 14,55 14,65 14,55 13.655.310
29/12/2020 0,00 / 0,00% 14,20 14,30 14,10 14,20 14,17 14,20 5.173.740
28/12/2020 0,00 / 0,00% 14,30 14,70 14,10 14,20 14,29 14,20 6.989.460
25/12/2020 0,00 / 0,00% 14,20 14,45 14,05 14,20 14,21 14,20 8.284.410
24/12/2020 -0,55 / -3,73% 14,60 14,70 13,80 14,20 14,17 14,20 8.143.380
23/12/2020 -0,15 / -1,01% 15,30 15,40 14,55 14,75 15,00 14,75 4.999.040
22/12/2020 +0,25 / +1,71% 14,65 15,10 14,35 14,90 14,84 14,90 5.433.790
21/12/2020 +0,05 / +0,34% 14,50 14,75 14,10 14,65 14,34 14,65 15.576.370
18/12/2020 0,00 / 0,00% 14,95 14,95 14,30 14,60 14,52 14,60 5.541.470
17/12/2020 -0,60 / -3,95% 15,20 15,35 14,15 14,60 14,88 14,60 4.597.430
16/12/2020 +0,95 / +6,67% 14,35 15,20 14,25 15,20 14,73 15,20 10.233.560
15/12/2020 -0,15 / -1,04% 14,40 14,50 14,15 14,25 14,26 14,25 9.563.690
14/12/2020 -0,05 / -0,35% 14,60 14,60 14,30 14,40 14,44 14,40 2.983.800
11/12/2020 +0,05 / +0,35% 14,30 14,65 14,15 14,45 14,38 14,45 2.725.230
10/12/2020 +0,60 / +4,35% 14,75 14,75 14,20 14,40 14,46 14,40 14.782.320
09/12/2020 -0,20 / -1,43% 14,15 14,15 13,60 13,80 13,83 13,80 6.889.320
08/12/2020 -0,45 / -3,11% 14,45 14,45 13,90 14,00 14,12 14,00 5.008.680
07/12/2020 -0,25 / -1,70% 14,70 14,80 14,30 14,45 14,52 14,45 3.596.530
04/12/2020 +0,80 / +5,76% 13,90 14,85 13,90 14,70 14,74 14,70 7.391.020
03/12/2020 0,00 / 0,00% 13,95 14,15 13,30 13,90 13,75 13,90 6.975.690
02/12/2020 -0,60 / -4,14% 14,20 14,40 13,90 13,90 14,11 13,90 3.261.390
01/12/2020 -0,20 / -1,36% 14,55 14,55 14,10 14,50 14,38 14,50 4.543.420
30/11/2020 +0,15 / +1,03% 14,55 14,95 13,65 14,70 14,57 14,70 4.932.830
27/11/2020 +0,30 / +2,11% 14,50 14,75 14,45 14,55 14,55 14,55 4.594.450
26/11/2020 +0,90 / +6,74% 13,60 14,25 13,45 14,25 14,08 14,25 8.216.690
25/11/2020 +0,85 / +6,80% 12,60 13,35 12,60 13,35 13,04 13,35 7.082.870
24/11/2020 +0,20 / +1,63% 12,45 12,80 12,05 12,50 12,44 12,50 4.016.350