• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,09 -0,01/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,09   -0,01/0,00%  |   HNX-INDEX   282,35   -1,52/-0,54%  |   UPCOM-INDEX   88,88   -0,13/-0,15%  |   VN30   1.273,40   -0,01/0,00%  |   HNX30   505,97   +0,11/+0,02%
30 Tháng Sáu 2022 1:48:23 SA - Mở cửa
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG : HOSE)
Cập nhật ngày 29/06/2022
3:05:02 CH
5,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,12 (-2,21%)
Tham chiếu
5,42
Mở cửa
5,37
Cao nhất
5,42
Thấp nhất
5,26
Khối lượng
2.885.000
KLTB 10 ngày
3.385.230
Cao nhất 52 tuần
14,05
Thấp nhất 52 tuần
4,66
Giá đóng cửa ngày 18/03/2021
12,00 -0,35/-2,83%
Mở cửa 12,30
Cao nhất 12,35
Thấp nhất 11,90
Khối lượng 23.314.100
Giá điều chỉnh 12,00
Giá quá khứ của HNG
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
18/03/2021 -0,35 / -2,83% 12,30 12,35 11,90 12,00 12,09 12,00 23.314.100
17/03/2021 -0,15 / -1,20% 12,40 12,50 12,30 12,35 12,37 12,35 5.186.000
16/03/2021 0,00 / 0,00% 12,60 12,70 12,25 12,50 12,44 12,50 6.795.600
15/03/2021 +0,20 / +1,63% 12,20 12,80 12,10 12,50 12,38 12,50 16.009.900
12/03/2021 -0,15 / -1,20% 12,45 12,45 12,15 12,30 12,30 12,30 8.204.000
11/03/2021 -0,05 / -0,40% 12,80 12,80 12,25 12,45 12,60 12,45 10.298.000
10/03/2021 +0,80 / +6,84% 11,80 12,50 11,70 12,50 12,14 12,50 38.277.100
09/03/2021 +0,10 / +0,86% 11,70 11,90 11,50 11,70 11,72 11,70 10.961.500
08/03/2021 +0,30 / +2,65% 11,45 11,85 11,30 11,60 11,53 11,60 10.580.200
05/03/2021 -0,20 / -1,74% 11,40 11,50 11,25 11,30 11,37 11,30 5.163.800
04/03/2021 -0,20 / -1,71% 11,80 11,90 11,40 11,50 11,64 11,50 5.265.400
03/03/2021 +0,05 / +0,43% 11,65 11,90 11,60 11,70 11,70 11,70 6.890.500
02/03/2021 0,00 / 0,00% 11,90 11,95 11,55 11,65 11,76 11,65 13.515.646
01/03/2021 +0,15 / +1,30% 11,80 11,85 11,60 11,65 11,67 11,65 17.540.700
26/02/2021 +0,10 / +0,88% 11,10 12,15 11,10 11,50 11,63 11,50 7.483.400
25/02/2021 -0,05 / -0,44% 11,50 11,65 11,25 11,40 11,44 11,40 4.224.900
24/02/2021 -0,30 / -2,55% 11,60 11,85 11,20 11,45 11,55 11,45 7.434.900
23/02/2021 -0,35 / -2,89% 12,00 12,05 11,70 11,75 11,86 11,75 7.982.200
22/02/2021 -0,40 / -3,20% 12,50 12,50 11,95 12,10 12,22 12,10 33.561.500
19/02/2021 +0,05 / +0,40% 12,25 12,80 12,10 12,50 12,55 12,50 5.827.000
18/02/2021 +0,55 / +4,62% 12,05 12,65 11,85 12,45 12,34 12,45 7.353.700
17/02/2021 +0,75 / +6,73% 11,80 11,90 11,55 11,90 11,85 11,90 26.941.200
09/02/2021 +0,70 / +6,70% 10,50 11,15 10,35 11,15 10,84 11,15 3.824.000
08/02/2021 -0,65 / -5,86% 11,10 11,20 10,35 10,45 10,74 10,45 4.869.800
05/02/2021 0,00 / 0,00% 11,10 11,20 11,00 11,10 11,10 11,10 12.298.754
04/02/2021 -0,10 / -0,89% 11,20 11,30 11,00 11,10 11,15 11,10 3.852.300
03/02/2021 +0,55 / +5,16% 10,90 11,20 10,50 11,20 10,91 11,20 5.012.200
02/02/2021 +0,20 / +1,91% 10,35 10,85 10,05 10,65 10,36 10,65 5.370.500
01/02/2021 -0,75 / -6,70% 11,20 11,20 10,45 10,45 10,77 10,45 6.529.000
29/01/2021 0,00 / 0,00% 10,50 11,60 10,50 11,20 11,00 11,20 7.109.900