• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 2:25:10 SA - Mở cửa
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG : HOSE)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
5,09 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
5,09
Mở cửa
5,10
Cao nhất
5,24
Thấp nhất
5,09
Khối lượng
2.707.900
KLTB 10 ngày
4.570.380
Cao nhất 52 tuần
14,05
Thấp nhất 52 tuần
4,66
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 2,07%
Sở hữu khác 97,93%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Ô tô Trường Hải --- 306.346.880 27,63% 31/12/2021
CTCP Hoàng Anh Gia Lai --- 104.685.300 9,44% 02/03/2022
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trân Oanh --- 54.980.000 4,96% 30/06/2021
Trần Bá Dương Chủ tịch HĐQT 50.760.000 4,58% 31/12/2021
CTCP Hưng Thắng Lợi Gia Lai --- 43.600.000 3,93% 30/09/2020
Nguyễn Mạnh Hùng --- 24.388.880 2,20% 31/12/2019
Vũ Thị Thúy Hương --- 23.233.500 2,10% 05/03/2018
Nguyễn Thanh Quang --- 23.233.500 2,10% 05/03/2018
Nguyễn Hùng Minh --- 10.920.000 0,99% 26/05/2020
Võ Trường Sơn --- 505.000 0,05% 31/12/2020
Trần Thị Thu Trang --- 20.000 0,00% 05/04/2021
Hồ Thị Tuyết Loan --- 8.000 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Quan Anh --- 5.000 0,00% 31/12/2021
Dương Trần Hùng --- 2.000 0,00% 30/06/2018
Nguyễn Thị Hải Yến Kế toán trưởng 1.000 0,00% 30/06/2018