• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,09 -0,01/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,09   -0,01/0,00%  |   HNX-INDEX   282,35   -1,52/-0,54%  |   UPCOM-INDEX   88,88   -0,13/-0,15%  |   VN30   1.273,40   -0,01/0,00%  |   HNX30   505,97   +0,11/+0,02%
30 Tháng Sáu 2022 1:36:20 SA - Mở cửa
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG : HOSE)
Cập nhật ngày 29/06/2022
3:05:02 CH
5,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,12 (-2,21%)
Tham chiếu
5,42
Mở cửa
5,37
Cao nhất
5,42
Thấp nhất
5,26
Khối lượng
2.885.000
KLTB 10 ngày
3.385.230
Cao nhất 52 tuần
14,05
Thấp nhất 52 tuần
4,66
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
29/06/2022 5,30 2.006 4.812.200 1.203 5.534.700 -722.500 2.885.000 15.402.236
28/06/2022 5,42 1.837 5.231.100 1.639 6.703.800 -1.472.700 2.691.900 14.705.284
27/06/2022 5,39 1.685 6.096.600 1.747 6.081.500 15.100 3.193.300 16.876.399
24/06/2022 5,09 1.602 4.823.200 1.273 6.768.700 -1.945.500 2.707.900 13.943.519
23/06/2022 5,09 1.561 3.814.400 1.157 5.074.300 -1.259.900 2.023.100 10.345.587
22/06/2022 5,13 2.077 6.627.400 1.574 6.748.300 -120.900 3.218.700 17.177.615
21/06/2022 4,98 1.686 9.443.500 951 2.353.200 7.090.300 2.147.400 10.662.491
20/06/2022 4,66 2.412 6.596.200 1.767 11.633.600 -5.037.400 5.665.300 27.194.800
17/06/2022 5,01 2.830 8.647.600 1.636 11.110.900 -2.463.300 6.695.400 33.778.762
16/06/2022 5,38 1.860 4.373.900 1.353 4.455.800 -81.900 2.624.300 14.255.276
15/06/2022 5,32 3.190 8.802.800 1.566 11.701.200 -2.898.400 7.085.200 39.118.310
14/06/2022 5,71 3.136 9.239.200 1.795 9.196.300 42.900 4.727.500 80.460.744
13/06/2022 5,94 4.280 10.767.500 1.722 14.184.000 -3.416.500 8.809.000 52.993.094
10/06/2022 6,38 2.466 7.311.200 1.952 8.563.800 -1.252.600 4.573.000 29.533.806
09/06/2022 6,53 2.398 7.359.900 2.022 7.593.900 -234.000 3.811.800 24.816.762
08/06/2022 6,51 2.186 11.871.000 3.032 10.508.900 1.362.100 5.683.600 36.572.147
07/06/2022 6,23 2.454 9.908.600 2.264 8.422.500 1.486.100 4.976.000 30.719.187
06/06/2022 6,10 2.484 8.267.600 1.853 7.038.600 1.229.000 4.194.900 25.831.104
03/06/2022 6,06 3.696 9.072.900 1.466 9.563.600 -490.700 4.856.800 29.598.893
02/06/2022 6,23 2.586 6.791.500 1.447 7.877.800 -1.086.300 3.577.500 22.529.378