• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 5:09:30 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
51,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+0,97%)
Tham chiếu
51,30
Mở cửa
51,40
Cao nhất
52,00
Thấp nhất
51,30
Khối lượng
27.077.850
KLTB 10 ngày
28.442.160
Cao nhất 52 tuần
67,80
Thấp nhất 52 tuần
25,40
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/09/2021 +0,50/+0,97% 51,40 52,00 51,30 51,80 51,67 51,80 27.077.850
16/09/2021 -0,30/-0,58% 52,00 52,30 51,30 51,30 51,78 51,30 18.782.000
15/09/2021 +1,30/+2,58% 50,10 52,00 49,90 51,60 50,94 51,60 29.045.780
14/09/2021 -0,50/-0,98% 50,80 51,00 50,20 50,30 50,55 50,30 23.211.100
13/09/2021 -0,70/-1,36% 51,50 51,50 50,70 50,80 51,02 50,80 28.239.200
10/09/2021 -0,40/-0,77% 52,00 52,20 51,40 51,50 51,75 51,50 18.639.900
09/09/2021 +0,60/+1,17% 51,60 52,40 51,50 51,90 51,95 51,90 37.783.355
08/09/2021 +0,60/+1,18% 50,70 51,90 50,40 51,30 51,23 51,30 33.240.000
07/09/2021 -0,50/-0,98% 51,60 52,00 50,60 50,70 51,42 50,70 32.476.800
06/09/2021 +2,00/+4,07% 49,50 51,40 49,40 51,20 50,49 51,20 48.933.900
01/09/2021 -0,10/-0,20% 49,00 49,55 48,90 49,20 49,26 49,20 15.066.500
31/08/2021 +0,60/+1,23% 49,00 49,70 48,80 49,30 49,32 49,30 25.922.600
30/08/2021 +1,10/+2,31% 48,00 48,75 47,65 48,70 48,35 48,70 18.151.178
27/08/2021 -0,10/-0,21% 47,50 47,85 46,75 47,60 47,28 47,60 26.398.000
26/08/2021 -0,70/-1,45% 48,60 48,60 47,55 47,70 48,13 47,70 18.251.216
25/08/2021 +0,65/+1,36% 47,95 48,50 47,40 48,40 47,95 48,40 16.402.800
24/08/2021 +0,25/+0,53% 47,60 48,25 47,50 47,75 47,80 47,75 22.095.400
23/08/2021 -1,50/-3,06% 49,00 49,00 47,50 47,50 48,18 47,50 34.461.400
20/08/2021 -1,90/-3,73% 50,80 51,00 48,20 49,00 49,76 49,00 53.703.768
19/08/2021 +0,50/+0,99% 50,60 51,30 50,40 50,90 50,90 50,90 28.518.100