• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 5:20:18 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
51,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+0,97%)
Tham chiếu
51,30
Mở cửa
51,40
Cao nhất
52,00
Thấp nhất
51,30
Khối lượng
27.077.850
KLTB 10 ngày
28.442.160
Cao nhất 52 tuần
67,80
Thấp nhất 52 tuần
25,40
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 26,20%
Sở hữu khác 73,80%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Đình Long Chủ tịch HĐQT 1.166.400.000 26,08% 18/08/2021
Vũ Thị Hiền --- 328.131.000 7,34% 18/08/2021
VOF Investment Ltd --- 102.148.628 3,08% 31/12/2019
Nguyễn Ngọc Quang Thành viên HĐQT 84.686.315 1,89% 09/06/2021
Vietnam Enterprise Investments Ltd --- 81.285.749 1,82% 24/06/2021
Trần Tuấn Dương Tổng giám đốc 76.645.414 2,31% 27/05/2021
Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT 75.148.096 1,68% 31/05/2021
Trần Vũ Minh --- 69.800.000 1,56% 18/08/2021
Employees Provident Fund Board --- 60.645.725 1,83% 31/12/2019
Norges Bank --- 52.236.441 1,17% 24/06/2021
Doãn Gia Cường Phó Chủ tịch HĐQT 41.530.604 0,93% 31/12/2020
PENM IV Germany GmbH & Co. KG --- 32.635.600 0,73% 31/12/2019
KIM Vietnam Growth Equity Fund --- 30.211.143 0,91% 31/12/2019
Jpmorgan Vietnam Opportunities Fund --- 28.500.834 0,86% 31/12/2019
Franklin Templeton Investment --- 27.503.483 0,83% 31/12/2019
Hanoi Investments Holdings Ltd --- 24.438.096 0,55% 24/06/2021
Amersham Industries Ltd --- 24.179.062 0,54% 24/06/2021
Wareham Group Ltd --- 22.653.896 0,51% 24/06/2021
CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Phương Bắc --- 19.530.202 0,44% 31/12/2020
Grinling International Ltd --- 17.590.608 0,39% 24/06/2021
CTBC Vietnam Equity Fund --- 17.115.000 0,38% 24/06/2021
Hoàng Quang Việt Thành viên HĐQT 16.119.194 0,36% 31/12/2020
Balestrand Ltd --- 13.654.048 0,31% 24/06/2021
CTBC Vietnam Equity Fund --- 11.650.000 0,35% 21/05/2021
Nguyễn Việt Thắng Thành viên HĐQT 10.626.868 0,24% 31/12/2020
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- 7.700.000 0,17% 24/06/2021
Nguyễn Tuấn Tú --- 6.000.000 0,13% 28/05/2021
Nguyễn Đức Duy --- 6.000.000 0,13% 28/05/2021
Phan Thị Thu Lan --- 5.825.243 0,13% 31/12/2020
Tạ Tuấn Quang --- 4.369.642 0,13% 11/05/2021
Đào Thị Thanh Phượng --- 4.323.496 0,10% 31/12/2020
Trần Bảo Ngọc --- 4.000.010 0,12% 27/05/2021
Trần Ngọc Diệp --- 4.000.000 0,12% 27/05/2021
Trần Gia Bảo --- 4.000.000 0,12% 27/05/2021
Venner Group Ltd --- 3.003.750 0,07% 24/06/2021
Aquila Spc Ltd --- 2.523.170 0,08% 17/05/2019
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong --- 1.560.000 0,05% 18/05/2021
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity --- 1.537.660 0,03% 24/06/2021
Saigon Investments Ltd --- 1.405.691 0,03% 24/06/2021
Viola Ltd --- 1.300.000 0,04% 17/05/2019
KB Vietnam Focus Balanced Fund --- 1.200.000 0,03% 24/06/2021
Nguyễn Hồng Vân --- 1.037.630 0,02% 31/12/2020
Veil Holdings Ltd --- 945.000 0,02% 24/06/2021
Vietnam Co-investment Fund --- 940.000 0,03% 18/05/2020
Draig Ltd --- 700.000 0,02% 18/03/2019
Nguyễn Thị Thảo Nguyên Phó Tổng giám đốc 636.970 0,01% 31/12/2020
Nguyễn Thị Hồng Hải --- 577.306 0,01% 31/12/2020
Trần Ánh Tuyết --- 540.433 0,01% 31/12/2020
Trần Đình Tân --- 540.433 0,01% 31/12/2020
Doãn Thị Bích Ngọc --- 432.340 0,01% 31/12/2020
Tạ Tuấn Dương --- 425.022 0,01% 31/12/2020
Nguyễn Thị Hải Yến --- 324.253 0,01% 31/12/2020
Nguyễn Mạnh Hùng --- 315.864 0,01% 09/06/2021
Tạ Tuấn Tường --- 218.400 0,00% 31/12/2020
Hoàng Thị Hảo --- 216.167 0,00% 31/12/2020
Trần Đình Thăng --- 180.433 0,00% 31/12/2020
Trần Thị Phương Liên --- 155.976 0,00% 31/12/2020
Quena Ltd --- 100.000 0,00% 26/04/2019
Nguyễn Thị Mai Lan --- 83.000 0,00% 11/05/2021
Phạm Thị Kim Oanh Kế toán trưởng 21.375 0,00% 31/12/2020
Nguyễn Văn Đạm --- 15.436 0,00% 31/12/2020
Trần Thị Thu Hiền --- 3.291 0,00% 31/12/2020