• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.391,63 +6,23/+0,45%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.391,63   +6,23/+0,45%  |   HNX-INDEX   397,81   +1,93/+0,49%  |   UPCOM-INDEX   101,88   +0,96/+0,95%  |   VN30   1.482,62   +5,65/+0,38%  |   HNX30   623,93   +3,53/+0,57%
26 Tháng Mười 2021 10:42:56 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX : HOSE)
Cập nhật ngày 26/10/2021
2:53:36 CH
33,05 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,25 (+3,93%)
Tham chiếu
31,80
Mở cửa
31,60
Cao nhất
33,10
Thấp nhất
31,50
Khối lượng
791.600
KLTB 10 ngày
561.130
Cao nhất 52 tuần
43,10
Thấp nhất 52 tuần
25,60
25/10 HPX: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ - HOSE
19/10 HPX: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng kinh doanh - HOSE
30/09 HPX: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - HOSE
29/09 HPX: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
27/09 HPX: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 - HOSE
24/09 HPX: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của HPX - HOSE
21/09 HPX: Đường dẫn Điều lệ công ty - HOSE
20/09 HPX: Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ công ty - HOSE
14/09 HPX: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 - HOSE
14/09 HPX: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
30/08 HPX: Giải trình chênh lệch số liệu trong BCTC trước và sau soát xét - HOSE
30/08 HPX: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC bán niên soát xét 2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
19/08 HPX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu - HOSE
18/08 HPX: Hải Phát Invest chốt quyền phát hành gần 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Người đồng hành
17/08 HPX: Quyết định của HĐQT về việc phát hành cam kết cho Ngân hàng về trách nhiệm với các Công ty liên quan đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính - HOSE
17/08 HPX: Quyết định về việc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 - HOSE
16/08 HPX: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 - HOSE
02/08 HPX: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
02/08 HPX: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
29/07 HPX: Bản trích lục Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGG  1.031.900 48,00 -1,03%
ASM  4.913.900 18,00 0,00%
BII  2.562.300 18,80 0,00%
C21  16.600 15,00 0,67%
CCI  2.500 21,30 0,71%
CCL  1.370.300 17,30 0,29%
CEO  3.589.300 11,60 0,00%
CLG  0 1,80 0,00%
CSC  90.700 105,50 0,48%
D11  63.700 35,30 -0,84%