• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 9:29:14 SA - Mở cửa
CTCP Cao su Hòa Bình (HRC : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
67,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
67,20
Mở cửa
67,20
Cao nhất
67,20
Thấp nhất
67,20
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
77,00
Thấp nhất 52 tuần
34,45
01/09 HRC: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm TGĐ và phân công phụ trách điều hành công ty - HOSE
30/08 HRC: Nghị quyết HĐQT lấy ý kiến về nội dung vay vốn, thanh lý vườn cây để giao đất cho địa phương và trồng xen vườn cây tái canh của công ty - HOSE
18/08 HRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hữu Nghĩa - HOSE
02/08 HRC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Minh Đợi - HOSE
29/07 HRC: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty - HOSE
29/07 HRC: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin - HOSE
28/07 HRC: Nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ tại công ty - HOSE
27/07 HRC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
20/07 HRC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/20201 - HOSE
06/07 HRC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
05/07 SSI Research ước tính lợi nhuận quý II của 31 doanh nghiệp - Người đồng hành
02/07 HRC: Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh và miễn nhiệm người đứng đầu chi nhánh - HOSE
30/06 HRC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 - HOSE
28/06 HRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Minh Đợi - HOSE
25/06 HRC: Điều lệ công ty và các quy chế năm 2021 - HOSE
24/06 HRC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
22/06 HRC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 điều chỉnh, bổ sung - HOSE
21/06 HRC: Thông báo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trong tình hình dịch bệnh covid 19 - HOSE
18/06 HRC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 1/2021 và kế hoạch kinh doanh quý 2/2021 - HOSE
18/06 HRC: Thông tin ứng cử viên đề bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  11.029.700 16,55 3,44%
ABS  464.600 20,10 1,52%
APC  28.000 22,80 0,00%
APH  3.749.100 43,20 -6,70%
APP  24.900 8,80 -1,12%
BRC  13.500 14,90 1,36%
BRR  200 16,20 -2,99%
BVN  100 12,00 4,35%
CSV  1.007.500 57,00 6,94%
DAG  585.500 5,77 0,70%