• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 4:14:17 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
21,55 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,15 (-0,69%)
Tham chiếu
21,70
Mở cửa
21,90
Cao nhất
22,10
Thấp nhất
21,50
Khối lượng
11.233.100
KLTB 10 ngày
12.955.320
Cao nhất 52 tuần
51,30
Thấp nhất 52 tuần
13,80
12/08 HSG: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
03/08 HSG: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2020-2021 - HOSE
01/08 Lợi nhuận quý 2 của HPG, HSG, NKG đồng loạt giảm sâu, thời kỳ khó khăn của doanh nghiệp ngành thép đang đến? - BizLive
29/07 HSG: Giải trình KQKD HN và Cty mẹ quý 3 NĐTC 2021-2022 - HOSE
29/07 HSG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
29/07 Sản lượng tích cực nhưng rủi ro gia tăng ra sao đối với doanh nghiệp thép? - Vietnam+
13/07 HSG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Hà My, Nguyễn Hữu Mạnh - HOSE
06/07 HSG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - HOSE
06/07 HSG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
04/07 HSG: Chủ tịch "làm khó" cổ đông - Tạp chí kinh tế chứng khoán VN
01/07 HSG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Phước Vũ - HOSE
01/07 HSG: Nghị quyết HĐQT về việc xử lý số lượng cổ phiếu ESOP không phân phối hết - HOSE
27/06 HSG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Tập đoàn Hoa Sen - HOSE
24/06 HSG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm hoạt động và thông qua chủ trương chuyển đổi hoạt động của chi nhánh - HOSE
21/06 HSG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Luân - HOSE
20/06 HSG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen - HOSE
20/06 HSG: Thông báo giao dịch mua cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Nguyễn Ngọc Huy - HOSE
17/06 HSG: Quyết định của HĐQT về việc gia hạn thời gian nhận tiền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty - HOSE
15/06 HSG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh tại Bắc Kạn - HOSE
09/06 HSG: Đính chính thông tin trong thuyết minh BCTC bán niên đã soát xét NĐTC 2021-2022 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCA  88.800 7,90 -2,47%
BVG  245.600 3,70 5,71%
DTL  2.100 25,70 0,00%
HMG  0 21,70 0,00%
HPG  31.513.400 24,00 0,21%
ITQ  142.400 5,00 2,04%
KKC  0 14,60 0,00%
KMT  1.800 10,30 0,00%
KVC  484.100 4,00 0,00%