• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,75 +9,42/+0,75%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:25:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,75   +9,42/+0,75%  |   HNX-INDEX   307,13   +3,71/+1,22%  |   UPCOM-INDEX   92,76   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.290,82   +9,86/+0,77%  |   HNX30   568,24   +6,22/+1,11%
15 Tháng Tám 2022 10:31:40 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
10:25:01 SA
21,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
21,70
Mở cửa
21,90
Cao nhất
22,10
Thấp nhất
21,65
Khối lượng
4.501.800
KLTB 10 ngày
12.282.190
Cao nhất 52 tuần
51,30
Thấp nhất 52 tuần
13,80
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Lê Phước Vũ
Phó Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Chu
Thành viên HĐQT Lý Văn Xuân
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Luân
Thành viên HĐQT Đinh Viết Duy
Thành viên HĐQT Trần Quốc Trí
Tổng giám đốc Trần Quốc Trí
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Minh Phúc
Phó Tổng giám đốc Vũ Văn Thanh
Phó Tổng giám đốc Trần Thành Nam
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tấn Hòa
Phó Tổng giám đốc Hoàng Đức Huy
Phó Tổng giám đốc Hồ Thanh Hiếu
Phó Tổng giám đốc Trần Quốc Phẩm
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Huy
Giám đốc Junji Okamoto
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Ngọc Lan
Đại diện công bố thông tin Vũ Văn Thanh