• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 5:52:59 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
47,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
47,00
Mở cửa
47,00
Cao nhất
48,30
Thấp nhất
46,65
Khối lượng
16.284.200
KLTB 10 ngày
16.081.060
Cao nhất 52 tuần
48,30
Thấp nhất 52 tuần
13,75
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
Báo cáo cập nhật HSG 14/05/2020 KBSV Tiếng Việt 3
Báo cáo cập nhật HSG - Khả quan 10/12/2019 SSI Tiếng Việt 5
Báo cáo phân tích cổ phiếu HSG - Tăng tỷ trọng 22/08/2018 KIS Tiếng Việt 7
Báo cáo cập nhật cổ phiếu HSG - Khuyến nghị Bán 14/06/2018 Phu Hung Securities Tiếng Việt 9
Báo cáo cập nhật cổ phiếu HSG - Khuyến nghị Trung lập 15/05/2018 KIS Tiếng Việt 6
Báo cáo cập nhật cổ phiếu HSG - Khuyến nghị Mua 17/11/2017 FPT Securities Tiếng Việt 41
Báo cáo cập nhật CTCP Tập đoàn Hoa Sen_Khuyến nghị TRUNG LẬP 22/03/2017 VDSC Tiếng Việt 9
Báo cáo cập nhật CTCP Tập đoàn Hoa Sen 06/01/2017 BSC Tiếng Việt 8
Báo cáo phân tích CTCP Tập đoàn Hoa Sen_ Khuyến nghị MUA 26/12/2016 VPBank Securities Tiếng Việt 4
Báo cáo phân tích CTCP Tập đoàn Hoa Sen_Khuyến nghị MUA 21/10/2016 VPBank Securities Tiếng Việt 3
Báo cáo phân tích CTCP Tập đoàn Hoa Sen 07/04/2016 KIS Tiếng Việt 4
Hoa Sen Group Report 19/01/2016 KIS Tiếng Anh 4
Báo cáo phân tích CTCP Tập đoàn Hoa Sen 19/01/2016 KIS Tiếng Việt 4
Hoa Sen Group Report 18/01/2016 VPBank Securities Tiếng Anh 3
Báo cáo phân tích CCTCP Tập đoàn Hoa Sen 18/01/2016 VPBank Securities Tiếng Việt 3
Báo cáo phân tích CTCP Tập đoàn Hoa Sen 04/11/2015 KIS Tiếng Việt 4
Báo cáo phân tích CTCP Tập đoàn Hoa Sen 21/10/2015 VPBank Securities Tiếng Việt 3
Hoa Sen Group Report 21/10/2015 VPBank Securities Tiếng Anh 3
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen - khuyến nghị NẮM GIỮ 16/06/2015 VPBank Securities Tiếng Việt 13
HSG Analysis Report - HOLD 16/06/2015 VPBank Securities Tiếng Anh 12