• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 6:16:28 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
47,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
47,00
Mở cửa
47,00
Cao nhất
48,30
Thấp nhất
46,65
Khối lượng
16.284.200
KLTB 10 ngày
16.081.060
Cao nhất 52 tuần
48,30
Thấp nhất 52 tuần
13,75
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/09/2021 0,00 / 0,00% 47,00 48,30 46,65 47,00 47,50 47,00 16.284.200
16/09/2021 +0,25/+0,53% 47,10 47,90 46,15 47,00 46,97 47,00 12.883.200
15/09/2021 +3,00/+6,86% 43,60 46,80 43,35 46,75 45,33 46,75 21.600.000
14/09/2021 -0,05/-0,11% 43,65 44,45 43,65 43,75 43,96 43,75 10.042.200
13/09/2021 -1,10/-2,45% 45,00 45,20 43,65 43,80 44,23 43,80 13.719.500
10/09/2021 0,00 / 0,00% 45,00 45,45 44,20 44,90 44,76 44,90 13.607.200
09/09/2021 +1,45/+3,34% 43,90 45,25 43,55 44,90 44,71 44,90 18.809.100
08/09/2021 +1,35/+3,21% 42,10 43,80 41,75 43,45 42,94 43,45 17.925.300
07/09/2021 -0,75/-1,75% 43,50 43,70 42,10 42,10 43,00 42,10 17.211.400
06/09/2021 +2,80/+6,99% 40,50 42,85 40,45 42,85 42,01 42,85 22.291.200
01/09/2021 +0,15/+0,38% 39,15 40,40 39,15 40,05 40,05 40,05 10.469.300
31/08/2021 +0,20/+0,50% 40,30 40,50 39,10 39,90 39,94 39,90 10.943.200
30/08/2021 +1,45/+3,79% 38,50 39,80 38,40 39,70 39,33 39,70 10.820.620
27/08/2021 +0,15/+0,39% 37,70 38,45 37,30 38,25 37,86 38,25 7.621.300
26/08/2021 -0,60/-1,55% 38,95 39,00 37,90 38,10 38,60 38,10 10.253.700
25/08/2021 +1,10/+2,93% 37,70 38,95 37,45 38,70 38,35 38,70 12.106.800
24/08/2021 +0,10/+0,27% 37,50 38,05 37,00 37,60 37,57 37,60 9.147.700
23/08/2021 -1,25/-3,23% 38,10 38,60 37,50 37,50 38,00 37,50 11.434.600
20/08/2021 -1,70/-4,20% 40,20 40,35 37,70 38,75 39,19 38,75 22.665.300
19/08/2021 +0,55/+1,38% 40,05 40,60 39,95 40,45 40,27 40,45 8.090.200