• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 6:07:10 CH - Mở cửa
CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI : UPCOM)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
1,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-5,26%)
Tham chiếu
1,90
Mở cửa
1,70
Cao nhất
1,80
Thấp nhất
1,70
Khối lượng
13.900
KLTB 10 ngày
2.750
Cao nhất 52 tuần
4,10
Thấp nhất 52 tuần
1,60
09/05 HSI: Công bố thông tin việc ký kết hợp đồng tư vấn pháp lý với tổ chức có liên quan của người nội bộ - HNX
03/05 HSI: Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - HNX
27/04 HSI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
19/04 HSI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
12/04 HSI: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
31/03 HSI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
30/03 HSI: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) - HNX
30/03 HSI: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
20/03 HSI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
15/03 HSI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
08/03 HSI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
27/02 HSI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
24/01 HSI: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
21/01 HSI: Nguyễn Tấn Quốc - Ủy viên HĐQT - đã bán 25.000 CP - HNX
28/12 HSI: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
16/12 HSI: Nguyễn Tấn Quốc - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 25.000 CP - HNX
04/08 HSI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
08/06 HSI: Thay đổi mẫu con giấu công ty - HNX
25/05 HSI: Công bố thông tin Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty - HNX
14/05 HSI: Thay đổi nhân sự - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BFC  355.900 22,90 -0,87%
BT1  0 18,10 0,00%
CGL  0 32,00 0,00%
CPC  0 17,90 0,00%
DCM  3.238.300 31,50 -3,82%
DHB  10.100 10,50 3,96%
DOC  100 12,00 9,09%
DPM  2.277.000 49,45 -3,04%
HAI  973.600 2,46 1,23%