• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 8:55:10 CH - Mở cửa
CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:01 CH
2,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
2,70
Mở cửa
2,80
Cao nhất
2,90
Thấp nhất
2,30
Khối lượng
46.900
KLTB 10 ngày
10.410
Cao nhất 52 tuần
5,40
Thấp nhất 52 tuần
1,30
24/01 HSI: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
21/01 HSI: Nguyễn Tấn Quốc - Ủy viên HĐQT - đã bán 25.000 CP - HNX
28/12 HSI: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
16/12 HSI: Nguyễn Tấn Quốc - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 25.000 CP - HNX
04/08 HSI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
08/06 HSI: Thay đổi mẫu con giấu công ty - HNX
25/05 HSI: Công bố thông tin Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty - HNX
14/05 HSI: Thay đổi nhân sự - HNX
11/05 HSI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
05/05 HSI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
20/04 HSI: Thông báo về việc hạn chế giao dịch UpcoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh HSI - HNX
13/04 HSI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
06/04 HSI: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
06/04 HSI: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
18/03 HSI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
04/01 HSI: Thông báo đơn vị ký hợp đồng kiểm toán - HNX
28/07 HSI: Thay đổi nhân sự - HNX
01/07 HSI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
22/06 HSI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
18/05 HSI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BFC  74.200 27,05 -2,17%
BT1  3.700 19,50 -2,50%
CGL  0 34,00 0,00%
CPC  0 22,90 0,00%
DCM  1.501.700 27,00 0,37%
DHB  8.300 9,70 14,12%
DOC  100 10,10 -0,98%
DPM  1.491.000 40,20 -2,66%
HAI  3.400.900 5,35 4,70%