• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.257,72 -1,13/-0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:35:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.257,72   -1,13/-0,09%  |   HNX-INDEX   303,56   +2,15/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   93,27   +0,41/+0,44%  |   VN30   1.278,95   -2,49/-0,19%  |   HNX30   559,74   +5,22/+0,94%
10 Tháng Tám 2022 12:42:16 CH - Mở cửa
CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI : UPCOM)
Cập nhật ngày 10/08/2022
12:35:01 CH
2,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
2,00
Mở cửa
2,00
Cao nhất
2,00
Thấp nhất
2,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
260
Cao nhất 52 tuần
4,10
Thấp nhất 52 tuần
1,70
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Phạm Lê Phương
Thành viên HĐQT Huỳnh Anh Tuấn
Thành viên HĐQT Nguyễn Thế Truyền
Thành viên HĐQT Trần Đức Đạm Khánh
Trưởng ban kiểm soát Tạ Nguyên Vũ
Thành viên Ban kiểm soát Trương Thị Thu Hà
Thành viên Ban kiểm soát Huỳnh Thị Ngọc Hương
Tổng giám đốc Trần Đức Đạm Khánh
Phó Tổng giám đốc Vũ Xuân Ngọc
Kế toán trưởng Trần Thị Huyền
Đại diện công bố thông tin Trương Thị Thu Hà