• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 3:54:25 SA - Mở cửa
CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
1,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+11,76%)
Tham chiếu
1,70
Mở cửa
1,90
Cao nhất
1,90
Thấp nhất
1,90
Khối lượng
13.600
KLTB 10 ngày
3.250
Cao nhất 52 tuần
4,10
Thấp nhất 52 tuần
1,60
HSI - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
31/12/2021 Nguyễn Tấn Quốc --- Bán 25.000 Biểu đồ
20/12/2021 Nguyễn Tấn Quốc --- Đăng ký bán 25.000 Biểu đồ
29/03/2019 Ôn Lệ Hồng --- Mua 1.442.700 Biểu đồ
29/03/2019 Trương Thị Thu Hà Thành viên Ban kiểm soát Bán 5.000 Biểu đồ
29/03/2019 Huỳnh Thị Ngọc Hương Thành viên Ban kiểm soát Bán 1.437.700 Biểu đồ
22/03/2019 Trương Thị Thu Hà Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 5.000 Biểu đồ
29/09/2017 Huỳnh Thị Ngọc Hương Thành viên Ban kiểm soát Mua 943.500 Biểu đồ
29/09/2017 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng --- Bán 943.500 Biểu đồ
06/06/2016 Trương Thị Thu Hà Thành viên Ban kiểm soát Mua 0 Biểu đồ
09/05/2016 Trương Thị Thu Hà Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 5.000 Biểu đồ
05/05/2016 Trương Thị Thu Hà Thành viên Ban kiểm soát Mua 5.000 Biểu đồ
01/07/2014 Vũ Xuân Ngọc Phó Tổng giám đốc Bán 0 Biểu đồ
03/06/2014 Vũ Xuân Ngọc Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 19.510 Biểu đồ
30/05/2014 Vũ Xuân Ngọc Phó Tổng giám đốc Bán 0 Biểu đồ
19/05/2014 Vũ Xuân Ngọc Phó Tổng giám đốc Bán 19.510 Biểu đồ
02/05/2014 Vũ Xuân Ngọc Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 19.510 Biểu đồ
16/04/2014 Nguyễn Thị Kim Loan --- Bán 0 Biểu đồ
19/03/2014 Nguyễn Thị Kim Loan --- Đăng ký bán 17.650 Biểu đồ
10/03/2014 Intereffekt Frontier Vietnam --- Bán 266.450 Biểu đồ
14/02/2014 Nguyễn Thị Kim Loan --- Bán 17.650 Biểu đồ